W niedzielę 24 września A.D. 2023 uczestniczyliśmy we Mszy świętej, podczas której J.E. ks. Abp Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Gdański udzielił benedykcji Matce Ksieni Faustynie Foryś OSB. Obrzęd ten to specjalne błogosławieństwo biskupa, które otrzymuje ksieni lub opat klasztoru benedyktyńskiego.

Zwyczaj udzielania takiego błogosławieństwa jest bardzo stary. Świadomość tego, jak ważnym zadaniem jest przewodzenie powierzonym duszom na drodze życia zakonnego, skłania do wypraszania u Boga potrzebnych łask i darów do wypełnienia tego zadania. Matka Ksieni Faustyna, wcześniej pełniła funkcję przełożonej naszego Opactwa przez mianowanie. 13 stycznia br. została przez naszą Wspólnotę wybrana kanonicznie na 10-letnią kadencję ksieni.

Uroczyste wejście procesji mniszek i kapłanów rozpoczęło Eucharystię. Po odczytaniu Ewangelii przedstawicielka wspólnoty mniszek s. Maria Victoria zwróciła się do ks. Arcybiskupa z prośbą o udzielenie benedykcji wybranej kanonicznie przez naszą Wspólnotę ksieni.

Po homilii nastąpił dialog, w którym ks. Arcybiskup pytał Wybraną o jej gotowość podjęcia obowiązków ksieni. Następnie odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Wybrana w tym czasie leżała krzyżem przed ołtarzem. Po litanii ks. Arcybiskup odmówił uroczystą modlitwę błogosławieństwa ksieni.

Następnie wręczył Matce Regułę św. Benedykta oraz nałożył pierścień – symbol władzy, jaka wynika z tego urzędu.

Dziękujemy jeszcze raz za przyjazd na tę uroczystość i modlitwę Księżom Arcybiskupom, o. Opatowi i wszystkim kapłanom, Rodzinie Matki i naszym Przyjaciołom oraz Parafianom. Otaczajmy modlitwą Matkę Ksienię Faustynę, prosząc o łaski potrzebne jej w prowadzeniu naszej żarnowieckiej Wspólnoty, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii : od naszego Oblata Mateusza Kempy- tutaj i Alicji Borkowskiej – tutaj – oraz od Pawła Foryś – tutaj – za które bardzo serdecznie dziękujemy!!!!

Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi naszej Ksieni w krótkim filmiku o naszym Opactwie