19 – 21 kwiecień, miały miejsce kolejne rekolekcje dla oblatów. Zaczęły się Nieszporami. Następnie po spotkaniu rozpoczynającym rekolekcje wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez księdza Kapelana. Po kolacji, Różańcu i Komplecie, za zgodą Matki Ksieni, która pozwoliła na przerwanie silentium sacrum, spędziliśmy wspólny wieczór na rozmowach w kawiarence Zacisza św. Benedykta. Najwytrwalsi debatowali prawie do północy. Czwartek był dniem milczenia, pustelni i medytacji. Ksiądz Kapelan poprowadził drugą konferencję. Obie były komentarzami do myśli z dzieł Diadocha z Fotyki oraz Barsanufiusza i Jana z Gazy dotyczących Osoby Ducha Świętego. Szczególnie poruszyło mnie stwierdzenie księdza Kapelana – oby dar Ducha Świętego nie był dla nas nierozpakowanym prezentem. Wieczorem mieliśmy możliwość wysłuchać konferencję ojca Konrada Małysa OSB, który przyjechał do Opactwa z Tyńca. Dotyczyła ona odczytania Reguły w kontekście obecnego okresu liturgicznego. Potem wspólnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. W programie dnia nie zabrakło pracy przy prasowaniu obrusów i składaniu pościeli, sprzątaniu krużganka i skarbca oraz wycinaniu delikatnych etykietek do świec i woskowych figurek, które będą sprzedawane w klasztornym sklepiku. W piątek, przed południem, odbyła się druga konferencja ojca Konrada o benedyktyńskiej szkole życia w codzienności jako wzroście w miłości i w łasce, i dobrym rozeznawaniu w świetle drogi apostołów od Emaus do Zesłania Ducha Świętego. Chwała Panu, że mogliśmy cieszyć się obecnością dawno nie widzianych przyjaciół.

Oblatka Żarnowiecka