Tegoroczne Święte Triduum Paschalne, po zeszłorocznym w izolacji i liturgią w telewizji, było dla nas wyjątkowe. Dla najmłodszych sióstr była to pierwsza wspólna celebracja tych dni w Opactwie żarnowieckim. Zapraszamy do galerii, by obejrzeć np. dekoracje.W Oktawie wielkanocnej udało się zorganizować rewizytę naszych sióstr w Klasztorze Mniszek Betlejemitek w Grabowcu. Wspólna modlitwa – rozmowy – zwiedzanie Monasteru. Piękny i radosny dzień – Można powiedzieć – dzień jedności w różnorodności.

Weekend Oktawy w tym roku też wyjątkowy. Odbyły się Rekolekcje Benedyktyńskie „Poznaj Pana – przyszedł dla naszego zbawienia” . Uczestniczyło w nich 10 osób. Już bez obostrzeń covidowych. Podczas wspólnej Liturgii Godzin, adoracji, a przede wszystkim słuchając konferencji s. Małgorzaty OSB, nasi Rekolektanci mogli pogłębić swoją więź z Panem. Niech Pan Zmartwychwstały będzie za wszystkie łaski uwielbiony!