Rozpoczynamy kolejny już Adwent w naszym życiu. Dziś modlimy się : Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, † a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, * mogli posiąść Królestwo niebieskie. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * przez wszystkie wieki wieków. Amen.

To program na udane życie! Jak dobrze, że znów dostajemy czas, by na nowo ustawić nasze życiowe stery w dobrym kierunku. Św. Benedykt uczy, by czynić tylko to, co nam przyniesie korzyść na wieczność. Oby ta perspektywa pomagała nam wszystkim w dokonywaniu wyborów – tych codziennych i tych bardzo poważnych. Trwajmy w radosnym oczekiwaniu na przyjście Pana! Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!