Okres Wielkanocny, choć dłuższy od Wielkiego Postu, bardzo szybko przemija. Uroczystość kończąca – Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki – to zarazem początek nowej Ery w Kościele. Duch Święty – porównywany jest w działaniu do żywiołów: ognia, wody, wiatru. W dzień Pięćdziesiątnicy zstępuje – napełnia Apostołów w znaku ognistych języków i szumu z Nieba. Wieczernik już zawsze będzie symbolem – miejscem – obecności Ducha Świętego. Jeżeli będziemy z pokorą oraz otwartym i szczerym sercem prosić, to Duch Boży – Pocieszyciel będzie nas prowadził drogą wiary i świadectwa – słowem i życiem . Łatwo Go spłoszyć, ucieknie przed udawaniem, i kłamstwem. Gdy przychodzi – dostajemy Jego siedmiorakie dary – i owoce życia w Nim. Bardzo Go potrzebujemy – codziennie – zawsze – by w naszym życiu – Bóg był uwielbiony! Wołajmy z całego serca – Przybądź Duchu Święty! AMEN