Kochani! Dzięki życzliwości naszych Przyjaciół od 2017 roku zyskałyśmy możliwość otrzymywania odpisywanego, przy rozliczeniu rocznym 1,5% podatku dochodowego. Stowarzyszenie „Nasz Starogard” objęło w swych zadaniach statutowych pomoc dla naszego Opactwa. Dopisek do nru KRS „Opactwo Żarnowiec” sprawi, że pieniądze zostaną wykorzystane na rzecz naszego klasztoru. Jak to zrobić?

W formularzu rozliczeniowym w rubryce:
Numer KRS – wpisać – 0000380607 z dopiskiem OPACTWO ŻARNOWIEC
Dopisek jest bardzo istotny – inaczej dar nie trafi do nas.

Wspierając nas w ten sposób, pomożecie w sfinansowaniu remontów naszego prastarego klasztoru. Remonty to jedna sprawa, ale także marzy nam się nowy Dom Gości na terenie Opactwa, gdyż obecny wymaga gruntowej przebudowy: brakuje w nim wystarczającej ilości pokoi, łazienek. Chcemy go nazwać: Zacisze św. Benedykta. Potrzeba jest ogromna! Świadczy o tym tak wielkie zainteresowanie możliwością pobytu u nas w klimacie ciszy i odosobnienia, odprawienia rekolekcji czy skupienia. Wierzymy, że z Waszą pomocą się uda!

Kochani, dotychczasowe pieniądze otrzymane od Was przez 1,5% odpisu podatkowego pozwoliły nam na zakup całości kafli do dwóch budynków powstającego Zacisza św. Benedykta na terenie naszego Opactwa.

Drodzy Emeryci i Renciści!

Wy także macie ustawowe prawo do przekazania 1,5% na rzecz OPP, w tym na rzecz naszego Opactwa. Uzupełnijcie formularz PIT-OP i podpiszcie własnoręcznie, następnie przekażcie do Urzędu Skarbowego. To ogromna pomoc dla nas! Potem nie trzeba już co roku tego składać, gdyż zgoda na przekazanie 1,5% przechodzi na kolejne lata (do momentu Waszego odwołania np. w zmianie swej decyzji o przekazanie innej OPP). Zatem, kto z Was już kiedyś złożył taką deklarację z wolą przekazania tegoż wsparcia dla naszego Opactwa, nie musi tego robić ponownie.

Z serdeczną wdzięcznością polecamy w codziennej modlitwie naszych Dobroczyńców: Racz Panie błogosławić wszystkim, którzy w duchu Twojej miłości śpieszą nam z pomocą. Amen