To już ostatnie Weekendowe Rekolekcje Benedyktyńskie przed wakacjami. Była to druga część rekolekcji z konferencjami, zatytułowana „Poznaj Pana. Przyszedł dla naszego zbawienia.” Jedenastu uczestników miało okazję – po raz pierwszy lub kolejny – zanurzyć się w żarnowiecką ciszę i słuchać słów o modlitwie, o trwaniu przed Panem, a nawet o… indyku. Kto był, ten wie o co chodzi. Kto nie był – zapraszamy: niech przyjedzie – to się dowie.

Rekolektanci napełniali swoje duchowe zbiorniki podczas wspólnej Liturgii Godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu, chwil samotności i odpoczynku, rozmów. Ufamy, że z tymi zbiornikami napełnionymi Bożą miłością i łaską, uda się Wam z nowym zapałem podążać drogami codzienności i radośnie świadczyć, że Pan przyszedł dla naszego zbawienia. Ogarniamy Was modlitwą!

Na kolejne rekolekcje weekendowe zapraszamy już od września, tutaj można zobaczyć terminy.