W dniach 21. – 23. stycznia br. odbyły się kolejne Weekendowe Rekolekcje w ciszy. Sytuacja sanitarna w Polsce, a na Pomorzu szczególnie spowodowała, iż uczestników było znów dużo mniej, niż zdeklarowanych… Taki czas. Ufamy, że na kolejne weekendy rekolekcyjne, czy indywidualnie uda się dotrzeć do naszego Opactwa wszystkim, którzy tego pragną.

Ten rekolekcyjny weekend był jak każdy – odmienny – miał bowiem, można by rzec, charakter bardziej pustelniczy. Taka była widocznie potrzeba uczestników. Nieodmiennie jednak – Monastyczna Liturgia Godzin – to był trzon całego dnia i najważniejsze zaangażowanie dla naszych gości. Od minionego weekendu udostępniłyśmy dla gości łacińskie Nieszpory z polskim tłumaczeniem, co umożliwia jeszcze owocniejsze uczestnictwo. Najważniejsze i tak jest to SPOTKANIE Z PANEM, które dokonuje się w ciszy serca, które zamilkło – żeby słuchać. Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim, co nam daje.