Na całym świecie osoby konsekrowane przeżywają dziś szczególne przypomnienie tego aktu, którym na zawsze i całkowicie oddały się Bogu. Kapłan we Mszy świętej konsekruje chleb i wino, które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Biskup konsekruje budynek nowego kościoła, aby był miejscem oddawaniu czci Bogu. A niektórzy ludzie są konsekrowani, by Pan Bóg mógł w nich działać tak jak chce, bez żadnych zastrzeżeń z ich strony. Oby nasze oddanie Panu, przypieczętowane konsekracją, stawało się coraz pełniejsze i głębsze.
„Człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”. (Jan Paweł II)
Przyjmij mnie, Panie, według Słowa Twego, a będę żyła
i nie zawiedź nadziei mojej!