Święto Podwyższenia Krzyża świętego, obchodzone w Kościele katolickim 14.września, to uroczystość patronalna naszej klasztornej Kaplicy. W tym roku przypada w poniedziałek. Obchody rozpoczynamy już w niedzielę I Nieszporami, podczas których śpiewamy hymn, z małą zmianą w tekście jednej zwrotki, z Nieszporów Wielkiego Tygodnia Vexilla regis prodeunt. Melodia i tekst hymnu pobudzają do medytacji Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana.

W tym dniu – tak jak w Wielki Piątek – otaczamy czcią znak Krzyża świętego – Drzewo Życia – Znak zwycięstwa. Nasz św. Ojciec Benedykt był wielkim czcicielem krzyża. Krzyż był jego orężem w walce duchowej. Idąc za przykładem naszego Patriarchy – uwielbiamy Pana za dar zbawienia, jaki nam wysłużył na krzyżu. Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy. W poniedziałek Msza św. odpustowa w naszej Kaplicy o 8:15.

1 Oto znak zwycięstwa błyszczy,
Krzyż się wznosi ponad światem;
Na nim Jezus wisiał w męce,
Aby zbawić grzesznych ludzi.

Drzewo krzyża bardziej cenne
Niż Libanu wszystkie cedry,
Bo zrodziło owoc życia
Zamiast śmierci z drzewa raju.

Chryste, Królu miłosierny,
Racz obronić nas od złego
I umocnić w Twojej służbie
Świętym znakiem odkupienia.

On wskazuje drogę wiernym,
Którzy Cię szukają, Panie;
On przynosi dar pociechy,
Gdy cierpienie nas przytłacza.

Spraw, by serca i umysły
Zgodnym głosem Cię sławiły;
Cała ziemia niech wyznaje
Twój majestat, Synu Boży.

Równa cześć i uwielbienie
Ojcu, Tobie i Duchowi,
Ty nas bowiem odrodziłeś
Łaską, która płynie z krzyża. Amen.