Obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  Jest to święto patronalne naszej Polskiej Kongregacji Mniszek Benedyktynek. Wpatrujemy się w Tę, która cała piękna i nieskalana pociąga nas do kroczenia ku Temu, którego piękno i świętość opromieniło całe Jej życie.

Ciebie wielbimy hymnami,
Przeczysta Matko Chrystusa,
Ty zaś na śpiew Twojej chwały
Odpowiedz darem swej łaski.

Nędzni synowie Adama,
Zrodzeni w grzechu i skazie,
Wszyscy wierzymy, żeś wolna
Od skutków winy praojca.

Łeb węża, źródło zazdrości,
Zdeptałaś stopą dziewiczą;
Ty jedna sławą się cieszysz
Niepokalanie poczętej.

Rodu ludzkiego ozdobo,
Coś hańbę Ewy zmazała,
Otocz opieką proszących
I podnoś, gdy upadamy.

Napaść i hytre podtępy
Starego wroga odpieraj,
Daj nam przez Ciebie dostąpić
Radości życia wiecznego.

Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki
Za to, że Bóg Cię wywyższył
Przez dar szczególnej świętości.
Amen.

(z Liturgii Godzin)