„Bóg dał Maryi swojego Syna, Jemu równego, z Niego zrodzonego i umiłowanego tą miłością, która miłuje samego siebie. Z Maryi otrzymał Syna nie innego, lecz tego samego, tak że z natury jest On jednym i tym samym Synem Boga, a zarazem i Synem Maryi. Wszystko zostało stworzone przez Boga, a oto Bóg rodzi się z Maryi. Bóg wszystko uczynił, a oto sam się czyni Stworzeniem z Maryi i przez to odnowił wszystko, co uczynił. Ten, który wszystko wywiódł z nicości, nie chciał bez Maryi odnowić tego, co zostało skalane.” św. Anzelm

Cały Kościół, a w nim także Kongregacja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce, zgłębia dziś i rozważa tajemnicę Bożego zamysłu, przez który Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego. Wpatrując się w blask od Niej bijący wyobrażamy sobie, jakim pięknem spowici byli pierwsi rodzice, zanim weszli w tajemnicę nieprawości, ale jeszcze bardziej tęsknimy i wyczekujemy tego piękna, które – jak ufamy – może stać się naszym udziałem, gdy nastanie nowe Niebo i nowa Ziemia. Oddając cześć Maryi dziękujemy Dobremu Bogu, że dał nam w Niej zapowiedź przyszłej radości i Orędowniczkę na tej drodze.