Kochani, postanowiłyśmy zorganizować nieco inny rodzaj rekolekcji oprócz tych, które się u nas pięknie „zadomowiły”. Tym razem zapraszamy Was na Rekolekcje w ciszy: „Słuchaj” znaczy najpierw zamilknij! W tych dniach nie będą głoszone żadne konferencje, ani organizowane spotkania czy dyskusje. Proponujemy Wam całkowite milczenie, uczestnictwo w Monastycznej Liturgii Godzin z naszą Wspólnotą w kaplicy zakonnej, modlitwę indywidualną, rozważanie Pisma Świętego oraz lekturę duchową. Piękno przyrody otaczającej nasze Opactwo sprzyja odpoczynkowi. Raz dziennie przewidziane jest (oczywiście dla chętnych) krótkie spotkanie indywidualne ze sprawującym opiekę nad grupą rekolekcyjną kapłanem lub mniszką. Zapraszamy do udziału w naszym codziennym życiu według zwykłego porządku dnia.

Niedawno zakończyłyśmy cykl trzech stopni Weekendowych Rekolekcji Benedyktyńskich. Miłym zaskoczeniem była dla nas prośba ze strony Rekolektantów o kolejne. Niektórzy wręcz do razu się na nie zapisali – niejako „w ciemno”. Oto nasza propozycja! Oczywiście, nie tylko dla „absolwentów” wspomnianych rekolekcji, bo może właśnie ten rodzaj skupienia będzie komuś odpowiadał bardziej. Zatem czekamy na nowych Gości! Termin najbliższych rekolekcji oraz informacje szczegółowe znajdziecie tutaj.

Jeśli i ten typ ćwiczeń duchowych spotka się z Waszej strony z uznaniem, nic nie stoi na przeszkodzie, by organizować je cyklicznie w naszym klasztorze. I tak, ponownie robimy razem jakiś „pierwszy krok”. Niestety liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Obecnie nie dysponujemy zbyt rozwiniętą bazą noclegową. Mamy jednak nadzieję, że z czasem się to zmieni … myślimy bowiem o stworzeniu Zacisza św. Benedykta. Obecnie pomysł ten jest na najważniejszym etapie „budowy”, bo na na etapie naszej modlitwy. Z resztą, sam pomysł też jest jej owocem. Ufamy, że Bóg dopomoże nam, by dzięki wrażliwości ludzi dobrej woli, to dzieło powstało i służyło tym, którzy odczuwają głód ciszy… Was również bardzo prosimy o modlitwę w tej intencji.