8. grudnia Kościół obchodzi wielką uroczystość – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – Maryja poczyna się w łonie jej mamy św. Anny. Rodzi się potem w rodzinie jej świętych Rodziców Anny i Joachima. Przy Zwiastowaniu Archanioł Gabriel nazywa Maryję Pełną Łaski (Łk. 1,28). Tajemnica świętości Maryi od początku jej istnienia była wyznawana przez wieki w Kościele wschodnim i zachodnim, ale dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi został ogłoszony dopiero 8. grudnia 1854 roku. Matka Boża w objawieniach w Lourdes (od 11.02.1858 – do 16.07.1858) sama potwierdziła tę prawdę – tak się przedstawiając.

Uroczystość 8. grudnia jest świętem patronalnym. Kongregacji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce, do której należy 9 klasztorów : w Drohiczynie, w Przemyślu, w Staniątkach, w Krzeszowie, w Jarosławiu, w Wołowie w Sierpcu i nasz – w Żarnowcu. Uwielbiamy Pana za dar życia Maryi. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych Domów i wszystkich nam Bliskich, o nowe powołania, a także polecamy w tym dniu wszystkie dzieci poczęte, by mogły szczęśliwie się narodzić i być przyjęte z miłością, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Dziewicy
przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie
i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa
zachowałeś ją od wszelkiej zmazy,
daj nam za Jej przyczyną
dojść do Ciebie bez grzechu.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Duch Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen