„Dziewico Niepokalana, idziemy za Tobą pociągnięci wonią Twojej świętości.”
(antyfona Jutrzni)

Przeżywamy Uroczystość patronalną naszej Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce. Dziękujemy Bogu za dar Maryi, za to, że stawia nam Ją przed oczami, abyśmy widziały jasno nasz cel: bycie całkowicie w Nim, jak Ona. Jej opiece i matczynej trosce powierzamy wszystkie sprawy naszych wspólnot.

Strażniczko dziewic przeczysta,
Bogarodzico nietknięta,
Wesele niebios i bramo
Nadzej nadziei otwarta;

Gołąbko lśniąca pięknością,
Lilio wyrosła wśród cierni,
Rozkwitła różdżko lecząca
Swoim korzeniem zranionych;

Przewodnia gwiazdo rozbitków,
Wieżo przez zło nie zdobyta,
Zachowaj nas od zasadzki,
Prowadź swym światłem do celu.

Rozpraszaj błędu ciemności,
Broń przed zdradliwą mielizną,
Zbłąkanym w burz nawałnicy
Drogę ukazuj bezpieczną.

Ty jedna łaską jaśniejesz,
Wolna od grzechu praojca;
Przebiegłe węża zamiary
Zetrzyj swoimi stopami.

Niech będzie Bóg uwielbiony,
Bóg, który jeden jest w Trójcy,
Bo Ciebie, Pani, obdarzy,
Łaską szczególnej świętości. Amen.

(hymn Nieszporów)