Za nami pierwsze Rekolekcje Benedyktyńskie w tym półroczu. W miniony weekend wzięło w nich udział 13 uczestników. Była to pierwsza część rekolekcji z konferencjami, której temat brzmiał „Wypłyń na głębię”. Nasi rekolektanci, zanurzeni w żarnowiecką ciszę, korzystali z okazji, by nieco „wyhamować”, ułożyć na nowo różne sprawy w sercu na odpowiednich miejscach, przemyśleć coś, a przede wszystkim pobyć przy Panu, odbić od brzegu codzienności, by wsłuchać się w Jego głos i skierować oczy serca na Jego sprawy. A działo się to na wspólnej i indywidualnej modlitwie, słuchaniu konferencji, lekturze duchowej, na spacerach czy odpoczynku w ogrodzie, przy okazji pięknej, jeszcze letniej pogody. Był też czas na skorzystanie z sakramentu pojednania czy rozmowy indywidualnej. I kolejny raz Pan przyszedł i działał. Ogarniamy Was, drodzy rekolektanci, pamięcią w modlitwie. Niech Wasza czas łaski, spędzony w Żarnowcu, owocuje w Waszym życiu, tam, gdzie zostaliście posłani.