W pierwszy weekend czerwca odbyły się w naszym klasztorze rekolekcje „Wypłyń na głębię” czyli I część rekolekcji z konferencjami. 14 uczestników z różnych stron Polski zanurzyło się w ciszę, aby posłuchać Bożego głosu. Wielu z nich przyjechało do Żarnowca po raz pierwszy. Słuchali konferencji, modlili się z nami Liturgią Godzin, ogrzewali w promieniach Najświętszego Sakramentu podczas adoracji, korzystali z chwil odpoczynku, lektury, rozmów. Duch Święty działał w każdym sercu na swój sposób. Życzymy Wam, drodzy Rekolektanci, by łaski tego czasu owocowały w Waszej codzienności. Niech Duch Święty Was prowadzi.