Kochani! Dzięki życzliwości naszych Przyjaciół, od ubiegłego roku zyskałyśmy możliwość otrzymywania odpisywanego, przy rozliczeniu rocznym 1% podatku dochodowego. Jak to zrobić?

W formularzu rozliczeniowym w rubryce:
Numer KRS – wpisać – 0000380607 z dopiskiem OPACTWO ŻARNOWIEC
Dopisek jest bardzo istotny – inaczej dar nie trafi do nas.

Wspierając nas w ten sposób, pomożecie w sfinansowaniu remontów naszego prastarego klasztoru.  Teraz np. zbieramy na wkład własny Remontu stulecia, przygotowujemy się do remontu i rozbudowy starego drewnianego domku, by mógł służyć większej liczbie naszych gości, jako Zacisze św. Benedykta. Od roku prowadzimy Weekendowe Rekolekcje Benedyktyńskie z konferencjami naszej siostry Małgorzaty Borkowskiej. Jest wielu chętnych, ale mam spory kłopot z bazą noclegową. Poza tym trwa wewnątrz klauzury wymiana instalacji elektrycznej, i wiele dodatkowych prac remontowych.

Z serdeczną wdzięcznością polecamy w codziennej modlitwie naszych Dobroczyńców: Racz Panie błogosławić wszystkim, którzy w duchu Twojej miłości śpieszą nam z pomocą. Amen