Miesiąc listopad jest czasem, w którym szczególnie pamiętamy i modlimy się za naszych bliskich zmarłych. Kościół zanosi tę modlitwę przez cały rok – w każdej Eucharystii. Obchodzenie Dnia Zadusznego pod datą 2 XI, Kościół, można powiedzieć, zawdzięcza benedyktyńskiemu Opatowi z klasztoru z Cluny – św. Odylonowi.

W roku 998 wyznaczył on na 2 listopada dzień obowiązkowych modlitw za wszystkich wiernych zmarłych – we własnym Opactwie oraz wszystkich klasztorach należących do Kongregacji Kluniackiej.

Zmarli już nie mogą sobie pomóc, ale my mamy wiele możliwości ku temu. To będzie wyrazem naszej miłości do tych, którzy już odeszli na drugą stronę życia. Dusze czyścowe czekają na przejście do upragnionego Nieba , na pełne zjednoczenie z Bogiem na wieki. Ofiarowanie w intencji zmarłych Komunii św., Różańca św. czy innej modlitwy, może to przyspieszyć. W Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych Kościół zachęca do zyskiwania codziennie odpustu zupełnego za 1 osobę zmarłą pod zwykłymi warunkami.

Każdy z nas kogoś pożegnał … w czasie pandemii, na skutek wypadku, choroby, starości…Trwa wojna na Ukrainie, w Ziemi świętej … codziennie giną ludzie… śmiercią nagłą, często nieprzygotowani. Wspomóżmy te dusze, a one, gdy dostaną się do Nieba na pewno o nas nie zapomną. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie ,a przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen