W czwartek 14.05. A.D. 2020 nasza Wspólnota, włączając się do „wspólnego błagania całej ludzkości o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji” podejmuje post  i całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu i włącza się w akcję Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Słodki dar modlitwy Niech ta inicjatywa Ojca Świętego Franciszka, do której zachęca nas Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zostanie podjęta przez wiele kochających serc.  Ufamy, że  modlitwa i ofiarowane umartwienie w tej tak ważnej dla całego świata intencji, zjednoczy we wspólnym wołaniu do Pana wielu ludzi dobrej woli. Niech w tym dniu Bóg będzie uwielbiony! Amen (migawki w galerii)