Ikona namalowana w oparciu o XIV wieczną ikonę datowaną ok. 1350 – 1360 roku z Konstantynopola. Oryginał znajduje się w Muzeum Bizantyjskim w Atenach.
Postać Św. Michała przedstawiona jest w greckich szatach: różowo – czerwonej tunice oraz granatowym płaszczu przerzuconym przez lewe ramię. Wielkie skrzydła symbolizują duchową naturę archanioła. Laska trzymana w prawej ręce symbolizuje władzę. W lewej ręce Św. Michał trzyma pół-przeźroczystą kulę zwieńczoną krzyżem, znakiem zwycięstwa. Kryptonim na kuli oznacza „ Chrystus Sędzia Sprawiedliwy”. Złote tło symbolizuje Boże światło. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacrum od świata zewnętrznego. Nieodłączną częścią ikony są napisy określające kogo przedstawia ikona. Napis w języku greckim OMETAC  TASIFCHC  znaczy wódz archaniołów  OAP MIXA  – archanioł Michał. Imię Michał to zawołanie „Któż jak Bóg”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych