Na ikonie koloryt szat Maryi jest odwrotny do szat Chrystusa Pantokratora. Tunika jest błękitna, a welon – płaszcz (maforion) czerwono – brunatny. Barwa czerwona symbolizuje naturę ludzką, zaś błękitna boską- co ma ukazywać prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi. Na czole i ramionach Maryi są trzy gwiazdy symbolizujące Jej wieczyste dziewictwo.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych