Zgodnie z tradycją Kościoła, pierwsza ikona Chrystusa powstała jeszcze za Jego życia na ziemi. Był to wizerunek zwany Świętym Obliczem. Wyobrażenie to przedstawia cudowne Oblicze Jezusa odbite na chuście. Na ikonie głowę Chrystusa otacza nimb krzyżowy , w którym wpisane są litery  ΟΩΝ znaczące „Ten – Który – Jest”. A nad nimbem na chuście litery IC XC oznaczające Jezus Chrystus. Nimb Chrystusa i całość obrazu otacza czerwona linia, która wskazuje na świętość i niejako „oddziela” przestrzeń
sacrum od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych