„Jeśli szukamy piękna Chrystusa w chwale, która nie byłaby chwałą Ukrzyżowanego, to zawsze będzie się szukać na próżno.” (K. Barth)

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Święto patronalne w naszej kaplicy.

Jak można w ogóle mówić o chwale Ukrzyżowanego? To jakiś paradoks. Ale nasz Bóg jest Bogiem paradoksów. To już tajemnica Wcielenia pokazuje, gdy „ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony.” Chwała Krzyża Chrystusa zajaśniała przez Jego nieskończoną miłość, która wtedy została najpełniej wyrażona. Miłość do Ojca i do każdego człowieka, który na Krzyżu został przez Jezusa wyrwany z sideł zła i zanurzony w Jego zwycięstwie. Zostało dla nas otwarte źródło, z którego możemy pić czystą wodę życia i tak upodabniać się do naszego Zbawcy. Aby razem z Nim królować i chlubić się zwycięskim znakiem Krzyża.