Dnia 21.06.2018 roku, podczas pierwszego dnia Konferencji naukowej p.t. Europa, Rzeczpospolita, Prusy Królewskie – nowożytność, jedną z prelegentek, odbywającej się w Ratuszu w Pucku sesji miała być nasza Siostra Przeorysza Małgorzata Borkowska OSB. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka oraz Ośrodek Kultury, Spotu i Turystyki w Gminie Puck, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej KUL oraz Katedrą Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł przygotowanego wystąpienia S. Małgorzaty brzmiał: Magdalena Mortęska – Dziewczynka z pomorskiego dworku, panna jednooka. Ze względu na niedyspozycję, tekst prelekcji odczytała w zastępstwie S. Weronika OSB. Odczytu wysłuchało około 50 – osobowe gremium. Była też możliwość nabycia różnych publikacji S. Borkowskiej, dotyczących postaci Ksieni Chełmińskiej i nie tylko. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej – benedyktynki, a Siostra Małgorzata bierze czynny udział w pracach komisji historycznej tegoż procesu.