Święty Kamil de Lellis urodził się 25.05.1550 r. w Królestwie Neapolu. Założył zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym ( kamilianie). Zmarł 14.07.1614 r. w Rzymie. Kanonizowany został w 1746 r. Papież Leon XIII ogłosił Go Patronem chorych, szpitali oraz opiekunem personelu medycznego. Na ikonie Święty Kamil przedstawiony jest w sutannie na której widnieje czerwony krzyż. Święty pochyla się i podtrzymuje chorego spoczywającego w łożu. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacrum od świata zewnętrznego. Biała linia obok nadaje całości charakter uroczysty. Nieodłączną częścią ikony jest napis określający kogo przedstawia ikona.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych