Kochani Przyjaciele! Trwa doroczne rozliczanie podatków dochodowych.

Przypominamy i informujemy, że każdy w swoich rozliczeniach może przekazać nam 1% podatku na potrzeby naszego Opactwa. Całość zebranych funduszy przeznaczymy na budowę Zacisza św. Benedykta.

Dzięki życzliwości naszych Przyjaciół od 2017 roku zyskałyśmy możliwość otrzymywania odpisywanego, przy rozliczeniu rocznym 1% podatku dochodowego. Stowarzyszenie „Nasz Starogard” objęło w swych zadaniach statutowych pomoc dla naszego Opactwa. Dopisek do nru KRS „Opactwo Żarnowiec” sprawi, że pieniądze zostaną wykorzystane na rzecz naszego klasztoru.

Jak to zrobić ?

W formularzu rozliczeniowym w rubryce:
Numer KRS – wpisać – 0000380607 z dopiskiem OPACTWO ŻARNOWIEC
Dopisek jest bardzo istotny – inaczej dar nie trafi do nas.

Wspierając nas w ten sposób, pomożecie w sfinansowaniu nowego Domu Gości na terenie Opactwa, gdyż obecny wymaga gruntowej przebudowy: brakuje w nim wystarczającej ilości pokoi, łazienek. Nazwałyśmy go: Zacisze św. Benedykta. Budowa już trwa! Potrzeba jest ogromna! Świadczy o tym tak wielkie zainteresowanie możliwością pobytu u nas w klimacie ciszy i odosobnienia, odprawienia rekolekcji czy skupienia. Wierzymy, że z Waszą pomocą się uda!

 Będziemy wdzięczne za każdą wpłatę! Zapewniamy o serdecznej modlitwie za WSZYSTKICH DOBROCZYŃCÓW OPACTWA. Jednocześnie dziękujemy Stowarzyszeniu „Nasz Starogard” które, objęło w swych zadaniach statutowych pomoc dla naszego Opactwa i w ten sposób umożliwiło nam pozyskiwanie tych środków.

„Radosnego dawcę miłuje Bóg” – św. Benedykt