Pragniemy podzielić się naszą radością! Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, po bardzo dobrych doświadczeniach lat ubiegłych w realizacji projektów na rzecz wolontariatu dla zabytków, w 2018 roku uzyskało grant z programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – WSPÓLNIE dla DZIEDZICTWA pt. „Inwentaryzacja SKARBCA PP. BENEDYKTYNEK w Żarnowcu”. Inicjatywa jest tym bardziej warta uwagi, że w 2018 roku, który został ogłoszonym EUROPEJSKIM ROKIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów tekstylnych z zabytkowych tkanin: 100 stuł i 78 antependiów o unikatowych walorach artystycznych, dotychczas nieobjętych profesjonalną dokumentacją muzealną.

 

Pozyskany grant umożliwi profesjonalne sfotografowanie zabytków i założenie 178 kart ewidencyjnych z podstawowymi informacjami umożliwiającymi identyfikację zabytków zarówno do celów naukowych i popularyzatorskich, jak i ich ewentualnego odzyskania w sytuacji kradzieży.

Po inwentaryzacji zabytkowe obiekty zostaną zapakowane w papier bezkwasowy do odpowiednich pudeł z wkładem regulującym poziom wilgotności i zmagazynowane bezpiecznie na czas prowadzonej rewaloryzacji budynków pocysterskich. Zostanie także opracowany i wydrukowany informator popularyzujący dziedzictwo cysterek i benedyktynek żarnowieckich.

16 września 2018 r. w godz. 10-13.oo w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa  Kulturowego `2018 wszyscy zainteresowani zostaną zaproszeni na DZIEŃ OTWARTY SKARBCA PP. BENEDYKTYNEK w Żarnowcu. Dla zwiedzających zostanie zorganizowane zwiedzanie Skarbca …inaczej, wystawa fotograficzna nt. realizowanego zadania grantowego, a dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w warsztatach inwentaryzatorskich.

Inwentaryzację realizują profesjonaliści: historycy sztuki dr Danuta Dettlaff i dr Jan P. Dettlaff, mgr Beata Sztyber kustosz Muzeum Narodowego w Gdańsku wraz z siostrami – opiekunkami ekspozycji oraz wolontariusze.

Celem głównym zadania „Inwentaryzacja Skarbca PP. Benedyktynek w Żarnowcu” jest zrównoważona ochrona dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków poprzez:

 1. zachowanie dziedzictwa kultury poprzez dokumentację zbiorów muzealnych Skarbca PP. Benedyktynek w Żarnowcu,
 2. założenie min. 150 kart ewidencyjnych zabytków będących własnością Opactwa PP. Benedyktynek w Żarnowcu.

Cele szczegółowe:

 1. stopniowa inwentaryzacja wszystkich artefaktów w zabiorach Opactwa PP. Benedyktynek w Żarnowcu,
 2. uporządkowanie dokumentacji zabytkoznawczej zbiorów Skarbca PP. Benedyktynek w Żarnowcu,
 3. ułatwienie dostępu do dziedzictwa kulturowego naukowcom,
 4. ułatwienie dostępu do atrakcji turystycznych operatorom turystyki, którzy tworzą produkty turystyczne związane z Europejskim Szlakiem Cysterskim,
 5. popularyzacja benedyktyńskiego i pocyserskiego dziedzictwa kulturowego,
 6. promowanie wolontariatu dla dziedzictwa poprzez udział w projekcie wolontariuszy (dorośli i młodzież),
 7. promowanie „dobrych praktyk” inwentaryzatorsko-muzealnych wśród lokalnych kolekcjonerów dysponujących prywatnymi zbiorami artefaktów.

Mamy nadzieję,że w wyniku zrealizowania naszego programu:

 1. a) nastąpi wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, cel osiągnięty zostanie we współpracy z organizacją pozarządową tj. Towarzystwem Upiększania Miasta Pucka (istnieje od 1884 r.), w realizację projektu włączony został do współpracy Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz samorząd Gminy Krokowa, który realizuje projekt inwestycyjny na rzecz budynku klasztornego, służby konserwatorskie (inwentaryzacją wykonają profesjonalni historycy sztuki) i wolontariusze (dorośli i młodzież);
 2. b) nastąpi wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w żarnowieckim Skarbcu; zaplanowane kontakty z lokalnymi mediami (Radio Kaszebe, TTM, portale Kaszuby24, nadmorski24) przyczynią się do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiając tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi północnych Kaszub a dziedzictwem kulturowym.

Inwentaryzacja 178 artefaktów ze Skarbca wpłynie na poprawę zabezpieczenia zbiorów przed kradzieżą poprzez identyfikację wizualną zabytków. Zadanie pt. „Inwentaryzacja SKARBCA PP. BENEDYKTYNEK w Żarnowcu” w pełni realizuje priorytety i zadania Gminy Krokowa przyjęte uchwałą Rady Gminy Krokowa z 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krokowa na lata 2015-2018.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wykonywanych prac.