Trwa „Remont stulecia”. Pracami objęta jest także sala naszej instytucji pamięci, prowadzonej w formie Skarbca. W 2018 r. z dofinansowania w systemie grantowym z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach 1. etapu Inwentaryzacji naszych zbiorów, założonych zostało 158 kart ewidencyjnych obejmujących kompletne 2 zespoły: 99 stuł i 59 antependiów. To tak ważne dla nas przedsięwzięcie przeprowadza Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka – nasi Dobroczyńcy.

Tegoroczne Zadanie obejmie 2. etap inwentaryzacji szczególnie cennych zabytkowych tekstyliów tj. manipularze, ornaty, alby, bursy, palki oraz inne obiekty zabytkowe w Skarbcu. Inwentaryzacja zasobów SKARBCA w formie kart ewidencyjnych zawierających dane pomiarowe i opisowe oraz dokumentację fotograficzną zgodnie z przepisami prawa zostanie wykonana przez specjalistów z zakresu historii sztuki; efektem będzie dokumentacja w formie drukowanej i w zapisie cyfrowym.

Obok żmudnej pracy inwentarzowej, przewidziane są też działania promujące zabytki w żarnowieckim SKARBCU oraz wolontariat na rzecz zabytków i zachowania dziedzictwa. Będą to :

– warsztaty dla młodzieży nt. inwentaryzacji zabytków,

– panel dyskusyjny nt. społecznych służb ochrony zabytków z udziałem dorosłych i seniorów,

– wystawę fotograficzną nt. inwentaryzacji Skarbca oraz żarnowieckiego dziedzictwa pocysterskiego i benedyktyńskiego,

– popularyzację pocysterskich i benedyktyńskich zabytków na Pomorzu poprzez wyprodukowanie i kolportaż kalendarza/informatora ze zdjęciami wybranych zabytków żarnowieckich,

– popularyzację pocysterskich i benedyktyńskich zabytków na Pomorzu poprzez wyprodukowanie i kolportaż informatora nt. żarnowieckich zabytkowych tkanin.

Elementy Zadania:

  1. Inauguracja zadania:

Inauguracja zadania będzie realizowana z udziałem mediów (informacja i zaproszenie: Radio KASZEBE, Twoja Telewizja Morska, portalekaszuby24 i nadmorski24), które zostaną poinformowane o wartości dziedzictwa kulturowego objętego zadaniem i celach projektu „Inwentaryzacja Skarbca Benedyktynek w Żarnowcu”. Utworzone zostaną zespoły inwentaryzatorskie, pracujące w składzie: historyk sztuki + fotograf + wolontariusz; delegowana przez Przełożoną s. benedyktynka będzie współpracowała z zespołem mając moc stanowiącą w kwestiach dostępu do obiektów z zachowaniem autonomii klasztoru.

  1. Inwentaryzacja Skarbca:

Inwentaryzacja 200 obiektów w żarnowieckim Skarbcu będzie realizowana w dniach uzgodnionych z Przełożoną Mniszek Benedyktynek z zachowaniem autonomii klasztoru. Obiekty poddane inwentaryzacji po pomiarze i sfotografowaniu będą zabezpieczone (np. owinięte w odpowiedni papier bezkwasowy, spakowane w pudła, które zostaną opisane numerem karty ewidencyjnej i oklejone fotografią artefaktu); w przypadkach, kiedy dany obiekt ma dedykowane opakowanie/gablotę – obiekt powróci na miejsce ekspozycji. Ostateczne opracowanie kart ewidencyjnych spoczywa na historykach sztuki.

  1. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Pomorza;
  2.  Dzień Otwarty SKARBCA BENEDYKTYNEK podczas Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego pt. „Polski splot” 7-8 lub 14-15 września 2019 r. (prezentacja Skarbca, słuchanie chorału w wykonaniu benedyktynek, prezentacja produktów benedyktyńskich: pisanych w Żarnowcu ikon, odlewanych świec, ręcznie wykonywanych kart okolicznościowych, przetworów warzywnych i owocowych itp.). POCZĘSTUNEK: „…z benedyktyńskiej spiżarni i ogrodu”
  1. Organizacja wystawy fotograficznej na temat zabytków na kaszubskiej Nordzie ze szczególną promocją SKARBCA benedyktynek żarnowieckich:
  2. Opracowanie i wydanie informatora i kalendarza planszowego: wykonanie projektu graficznego i poligrafia:
  3. Promocja projektu: przygotowanie i kolportaż serwisów informacyjnych o realizowanym zadaniu 3-krotnie, współpraca z mediami.

Bardzo cieszymy się z tego przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom, którzy nas wspierają i zapewniamy o modlitwie we wszystkich ich intencjach.