Rola Anioła Stróża jest szczególna w historii każdej ludzkiej duszy. Jest on dany każdemu człowiekowi od momentu stworzenia duszy przez Stwórcę. Jego misją jest strzec i prowadzić duszę po drogach zbawienia. Jako przewodnik duszy stoi równocześnie nieustannie przed Tronem Majestatu Bożego, adorując Boga i modląc się za swego podopiecznego. Stąd postać Anioła ukazuje całe piękno stworzenia; odziana jest w uroczystą szatę, posiada skrzydła symbolizujące jego duchową naturę. W jednej ręce trzyma rabdos – cienką laskę oznaczającą władzę duchową i wypełnianie posłannictwa. Rabdos jest zakończony krzyżem, który wskazuje na dzieło zbawienia i błogosławieństwo dane nam przez Chrystusa; a w drugiej ręce trzyma sferę – przejrzystą kulę z niemowlęciem owiniętym w powijaki – symbolem duszy powierzonej jego pieczy od samego zarania istnienia. W tej samej dłoni trzyma on trybularz z którego unoszą się dym i woń kadzidła – symbol chwały Bożej i zanoszonych modlitw. Ponieważ w niektórych szkołach, zajmujących się pisaniem ikon, jest przyjęte, że ikony są podpisywane w języku ludzi do których są skierowane także ta ikona została opisana w języku polskim.

Ikona wykonana w Pracowni Klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych