W pierwszy weekend lipca odbyły się Weekendowe Rekolekcje Benedyktyńskie. Uczestniczyło w nich 10 osób. Rekolektanci byli z kilku diecezji; 6 Pań i 4 Panów. Można powiedzieć, że zanurkowali w ciszę z wielkim pragnieniem słuchania. Gorliwie brali udział w całym naszym Oficjum, mimo że rano w letnim planie dnia była Godzina czytań z Jutrznią (około 1,5 godziny ze względu na dni świąteczne)… By nie umęczyć upałem słuchanie konferencji odbywało się w naszym skarbcu. To był dla wszystkich – dla uczestników i dla nas – czas łaski. Niech Bóg będzie za to uwielbiony!