Jeden z najbardziej rozpowszechnionych typów ikony Matki Bożej. Greckie określenie – „Hodegetria”  oznacza  „Tę, która jest Przewodniczką w drodze”. Na lewym ramieniu Maryja trzyma Dzieciątko,  gestem prawej dłoni z długimi palcami wskazując na Jezusa, Tego, który jest Drogą do Ojca. Taki obraz Maryi wskazuje,  że jest Ona typem Kościoła, który przez stulecia, modląc się, orędując, pośrednicząc, chroniąc, prowadzi lud Boży do Chrystusa, kierując na Niego ludzkie spojrzenia. Jako symbol Kościoła, Maryja zachowuje posłuszeństwo i uległość wobec Boga, stając się wzorem do naśladowania, a także pośrednicząc w dojściu do poznania Chrystusa.

Jezus wznosi prawą dłoń w geście błogosławieństwa, a w lewej dłoni trzyma zwój – rotulus, Pismo Święte. Chrystus nie jest tutaj niemowlęciem, występuje w ikonograficznym typie Chrystusa – Emmanuela, ma twarz dorosłego  człowieka. Ubrany jest w biały chiton i narzucony nań purpurowy, przetykany złotem himation.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych