• 16 listopada 2018
  • 18:00
  • ul. Klasztorna 1, Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu na Pomorzu

Termin: 16–18 listopada 2018

Rozpoczęcie w piątek o godz. 18:00 i zakończenie obiadem w niedzielę ok. 14:00.

Rekolekcje opierają się na myślach Ojców Pustyni, Regule św. Benedykta oraz na praktyce medytacji chrześcijańskiej Lectio Divina. Odbywają się one w całkowitym milczeniu. Istnieje możliwość skorzystania z posługi sakramentu Spowiedzi oraz indywidualnych rozmów z Siostrami, jak również udziału we wspólnej modlitwie Sióstr w kaplicy zakonnej (Monastyczna Liturgia Godzin). Konferencje zostały opracowane przez naszą siostrę Małgorzatę Borkowska.

Te rekolekcyjne ćwiczenia duchowne mają być naszym „wyjściem na pustynię”, by w ciszy doświadczyć obecności Boga. Ojcowie Pustyni oraz św. Benedykt są najlepszymi „drogowskazami” drogi do Boga, która prowadzi również przez „pustynne szlaki”.


Zgłoszenia udziału do s. Weroniki OSB (tel. 881 003 758). Liczba uczestników ograniczona, gdyż obecnie dysponujemy niewielką ilością miejsc noclegowych. Grupy rekolekcyjne maksymalnie do 15 osób.


Tematyka III stopnia: Żyjemy w świecie, który nie myśmy stworzyli i nie myśmy mu nadali cel. A żeby zrozumieć cel naszego istnienia, trzeba się, mówiąc obrazowo, wsłuchać w bicie Serca Syna Bożego. Trochę nam jednak o tym objawiono w Piśmie świętym i wolno nam to rozważać, chociaż może się komuś zdawać, że to go bezpośrednio nie dotyczy, a tym samym nie interesuje. Jeśli się zakochamy w Panu naszym, to wszystko, co go dotyczy, będzie nas serdecznie obchodzić. Wszystko zależy od tego, po co właściwie świat istnieje. A to z kolei od tego: kto go stworzył? Więc postawmy sobie podstawowe pytanie: Na czyim świecie żyjemy? Bo jeśli przypadkiem żyjemy w świecie stworzonym przez Boga, to mamy do czynienia ze Stwórcą, który mógł mieć w tym swój własny cel, z nami nie przekonsultowany, a zupełnie nie związany z naszym majątkiem, sławą, karierą czy powodzeniem. I co, jeśli go rzeczywiście miał? Kogo w takim razie pytać, co to za cel? A spytać trzeba, albo po to, żeby go z wdzięcznością przyjąć za swój, albo przynajmniej po to, żeby wiedzieć, czego się możemy na tym cudzym świecie spodziewać… Ale mamy kogo pytać i trzeba się nam, jak już powiedziano, wsłuchać w bicie Serca Syna Bożego. Syn odwiecznie w Trójcy Najświętszej miłuje Ojca. To jest treść Jego istnienia, to jest dla Niego najważniejsze. Sam nam to wiele razy powiedział. Ale powiedział także i to, że nie ma większej miłości, niż oddać życie za umiłowaną osobę. Otóż Syn Boży, nieśmiertelny, wszystko może zrobić dla Ojca, tylko tego jednego jako Bóg nie może: umrzeć, oddać życie. Najwyraźniej więc potrzebny był świat, świat istot przemijających i śmiertelnych, żeby Syn miał możność umrzeć, złożyć z siebie najpełniejszą ofiarę, a Ojciec żeby miał możność przyjąć ją i odpowiedzieć niewyobrażalnym uwielbieniem. A w takim razie całe istnienie wszechświata to jest dar wewnętrznej miłości w Trójcy Świętej.

Szczegółowy plan:

Piątek
18:00 – Rozpoczęcie
18:30 – Konferencja I
19:00 – Kolacja
20:00–20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
20:30 – Kompleta z Siostrami


Sobota
6:30 – Jutrznia z Siostrami
7:15 – Msza Święta
8:15 – Śniadanie
9:15 – Konferencja II
10:15 – Lectio Divina – wprowadzenie
12:20 – Konferencja III
12:50 – Modlitwa południowa z Siostrami
13:00 – Obiad
Rozmowy indywidualne z Siostrami
Odpoczynek, spacer
15:00 – Godzina Czytań
Rozmowy indywidualne z Siostrami
17:45 – Nieszpory z Siostrami
18:30 – Konferencja IV
19:00 – Kolacja
20:00–20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
20:30 – Kompleta z Siostrami


Niedziela
7:30 – Jutrznia z Siostrami
8:15 – Msza Święta
9:15 – Śniadanie
10:30 – Konferencja V
11:15–12:40 – Rozmowy indywidualne z Siostrami
12:50 – Modlitwa południowa z Siostrami
13:00 – Obiad na zakończenie Rekolekcji

Prosimy, aby zabrać ze sobą: Pismo Święte, notes, długopis !!!