„Ten, który niebo i ziemię uczynił,

Który ze swego tronu rozkazuje

Duchom światłości

Teraz zapragnął posłusznie wypełnić

Obrzędy Prawa.”

(z Liturgii Godzin)

Ofiarowanie Pańskie, pamiątka dnia, w którym Syn Boży rękami swoich ziemskich Rodziców został ofiarowany Bogu Ojcu, jak każdy izraelski pierworodny chłopiec, to dzień święta tych, którzy swoje życie złożyli całkowicie w Bożych rękach, wybierając Go jako jedyną Miłość swojego życia. Kościół przyjął i konsekrował, uświęcił to oddanie. Bo wierzy, że to oddanie jest wypełnieniem Bożego pragnienia. Życie każdej osoby konsekrowanej to styk dwóch pragnień: Boga, który zapragnął człowieka i człowieka, który zapragnął Boga. Każdych z nich mówi do tego drugiego (Drugiego): „jestem cały twój (Twój)”. To tajemnica, która oby była dla nas zawsze źródłem zdumienia i zachwytu.

Dziękujemy wszystkim, którzy na tej drodze nas wspierają, otaczają modlitwą. Nasze życie jest darem dla całego Kościoła. Ufamy, że nawracając się każdego dnia, staniemy się chlebem, którym Bóg nakarmi tych, których chce.