XXVI Dzień Życia Konsekrowanego był w naszej Wspólnocie, jak co roku, czasem dziękczynienia i świętowania. Od rana – przez cały dzień napływały do nas życzenia i zapewnienia o modlitwie. Docierały one w różny sposób i z różnych miejsc i od bardzo wielu osób – zarówno kapłanów, sióstr zakonnych ale i przede wszystkim od osób świeckich, które miały z nami kontakt, są zaprzyjaźnione z Wspólnotą, a także oczywiście i od naszych Rodzin i Bliskich. Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM za okazaną życzliwość i wszelkie dobro!

Kulminacją i centrum dnia była popołudniowa uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bp. Zbigniewa Zielińskiego wraz z naszym Ks. Kapelanem i Ks. Kaplanem Księdza Biskupa. Po Liturgii w kaplicy przeszliśmy świętować w naszym refektarzu zakonnym. Tam dołączył do nas Proboszcz żarnowiecki Ks. Arkadiusz Warszyński. Rozmowa przy kolacji toczyła się tak radośnie i zajmująco, że zakończyliśmy ją w godzinę Apelu Jasnogórskiego, który odśpiewaliśmy na zakończenie posiłku. Ks. Biskup i Księża wraz z Matką – poszli jeszcze przed odjazdem obejrzeć zaawansowanie prac przy budowie Zacisza św. Benedykta. Niech Pan będzie uwielbiony za obfite łaski, których nam nieustannie udziela! Amen