21 listopada, każdego roku obchodzony jest Dzień modlitwy za żeńskie klasztory kontemplacyjne. Jest to liturgiczne wspomnienie ofiarowania Niepokalanej Maryi Panny, w Świątyni Jerozolimskiej. Ważna jest tu treść tej tajemnicy – Maryja była całkowicie oddana Panu Bogu. Podczas Zwiastowania mówi o sobie: Oto ja Służebnica Pańska. My, Mniszki benedyktynki, podczas uroczystej profesji monastycznej- ślubujemy Bogu na zawsze… Konsekracja monastyczna z obrzędem nałożenia obrączki przez Ks. Biskupa jeszcze ściślej łączy nas z Chrystusem. To więc i nasze święto. Każdego dzień oddajemy się Panu na nowo. Ale przecież ON – nasz Bóg i Pan zawsze jest w tym oddaniu się nam – PIERWSZY. Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy nas wspierają modlitwą i w różnoraki inny sposób! Niech we wszystkim i zawsze Bóg będzie uwielbiony!