Kochani, z radością zawiadamiamy, że dzięki Waszej życzliwości w roku 2019 w ramach 1% podatku zebrałyśmy 10.725,30 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na tworzenie Zacisza św. Benedykta. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli! To wielki dar dla nas i dla tych, którzy w przyszłości będą mogli korzystać z Zacisza.

Informujemy, że również w kolejnych rozliczeniach będzie można przekazać nam 1% podatku. Jak to zrobić – można przeczytać tutaj. Będziemy wdzięczne za każdą wpłatę!

Jednocześnie dziękujemy Stowarzyszeniu „Nasz Starogard” które, objęło w swych zadaniach statutowych pomoc dla naszego Opactwa i w ten sposób umożliwiło nam pozyskiwanie tych środków.

„Radosnego dawcę miłuje Bóg” – św. Benedykt