W trzeci weekend lutego odbyły się w naszym Opactwie kolejne Rekolekcje Benedyktyńskie pt. „Poznaj Pana – przyszedł dla naszego zbawienia”. Większość uczestników, to były osoby, które już brały udział w części 1., ale też byli nowi Goście. Jak zawsze przyjechali do nas: panie, w tym jedna siostra zakonna, trzech panów oraz dwa małżeństwa. Łaska Boża docierała do głębi otwartych serc podczas Eucharystii, adoracji, Liturgii Godzin, Spowiedzi św., Lectio divina, czy lektury książek z biblioteczki monastycznej z Domu Gości.

Podczas sobotniej homilii nasz ks. Kapelan, idąc w rozważaniach za Ewangelią z dnia (Mk 8, 1 – 10), przyrównał naszą Wspólnotę do Apostołów, z którymi Jezus podzielił się tym, co przeżywa, widząc wielki tłum ludzi – „Żal Mi tego tłumu… już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść..” i poprosił ich o pomoc w nakarmieniu zgłodniałych słuchaczy. Oni mieli niewiele –7 chlebów i kilka rybek. I Pan sprawił, że wszyscy się najedli „do syta”. Rekolekcje Benedyktyńskie też trwają 3 dni. I to sam Pan karmi tych, którzy tu przybywają. My jesteśmy tylko Jego pomocnikami.

Zapraszamy na następne weekendy na organizowane rekolekcje. Najbliższe już w marcu, w dniach 8 – 10. Tym razem będą to  rekolekcje w ciszy bez konferencji pt. „Słuchaj znaczy najpierw zamilknij”.