Postać Chrystusa na ikonie została przedstawiona na tle krzyża w czerwono – brunatnej tunice symbolizującej tajemnicę Wcielenia i ludzką naturę Chrystusa. Na prawym ramieniu ma złocisty pas (clavis) symbolizujący królewską władzę. Przez lewe ramię Chrystusa jest przerzucony płaszcz w kolorze zielonym – nawiązujący do boskiej natury Chrystusa, a przez kolor zielony do odrodzonego życia. Na ramionach trzyma owieczkę – symbol ludzkiej duszy i odkupienia całej ludzkości, które dokonało się przez krzyż. Po obu stronach głowy Chrystusa znajduje się monogram IC XC będący skrótem słów Jezus Chrystus. W nimbie krzyżowym są umieszczone litery ΟΩΝ – co znaczy „Ten-Który-Jest”. Napis nad poprzecznym ramieniem krzyża w jęz. greckim Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ znaczy Pasterz Dobry.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych