W dniu 9.03.2021 przeżywałyśmy radosną uroczystość. Nasza Siostra Tarsycja Kasprzak OSB dziękowała Panu Bogu za 60 lat, jakie mijają od złożenia pierwszej Profesji Monastycznej, którą Jubilatka złożyła 31.08.1960 roku. Trwa więc Rok Jubileuszowy! Był to jednocześnie dzień Jej 85. urodzin. Siostra pragnęła przede wszystkim podziękować za wszystkie łaski, których Pan Jej udzielił przez te lata życia we Wspólnocie Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu. Na uroczystej koncelebrowanej Mszy św., pod przewodnictwem O.Opata Szymona Hiżyckiego OSB z Tyńca wraz z nowym Ks. Proboszczem żarnowieckim Arkadiuszem Warszyńskim, Ks. Rektorem Ryszardem Burdą CR z Dębek i z naszym Ks. Kapelanem, Siostra Tarsycja Odnowiła swoje śluby. Po Eucharystii uroczysty obiad z całą Wspólnotą sióstr i z gośćmi, był przedłużeniem jubileuszowej radości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w naszej galerii.