W tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy: * dziś gwiazda przywiodła mędrców do żłóbka; / dziś podczas godów woda winem się stała; / dziś dla naszego zbawienia Chrystus od Jana przyjął chrzest w Jordanie, / alleluja. – antyfona do Magnificat II Nieszporów święta Chrztu Pańskiego

Bogatą treść dla naszych dusz posiada każda Tajemnica wiary, każdy opisany epizod z życia naszego Pana. W święto Chrztu Pańskiego Kościół od wieków wskazuje na fakt objawienia się (Epifanię) Obecności Boga żywego w świecie, łącząc trzy wydarzenia :

Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu

– Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

– Cud w Kanie Galilejskiej.

W tych trzech momentach Bóg objawił się ludzkości, co poskutkowało wiarą w Niego.

– Mędrcy w Dzieciątku uznali Króla;

podczas Chrztu w Jordanie – odezwał się głos z Nieba – To jest mój Syn Umiłowany, w którym mam upodobanie;

a podczas wesela w Kanie Galilejskiej, dokonując pierwszego cudu – Jezus objawił swą chwałę i uwierzyli w Niego jego uczniowie.

Niech będzie Bóg uwielbiony za to, że się objawił światu i nadal objawia się nam i JEST z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.