Matka Boża Nieustającej Pomocy

Ikona przedstawia cztery święte postacie: Dziewicę Maryję, Dzieciątko Jezus oraz świętych archaniołów Michała i Gabriela. Postacie te opisują greckie litery, umieszczone w tle ikony:

MP-ΘΥ – Maryja – Matka Boga (po obu stronach górnej części obrazu)
IC-XC – Jezus Chrystus (po prawej stronie głowy Dzieciątka Jezus)
ΟΡМ – Archanioł Michał (nad aniołem, po lewej stronie)
OΡГ – Archanioł Gabriel (nad aniołem, po prawej stronie).

Maryja jest przedstawiona w tunice koloru czerwonego – królewskiego i granatowym płaszczu. Na welonie, w jego środkowej części, znajduje się złota gwiazda – symbol dziewictwa Maryi, Królowej Niebios. Jej głowę otacza, charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dużą dłonią o nieco dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów typu Hodegetria – znaczy „wskazująca drogę”, Maryja obejmuje ręce Jezusa

Dzieciątko Jezus, spoczywając na lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje mocno Jej prawą dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte złocistym płaszczem. Opadający prawy sandał z nóżki pozwala dostrzec spód stopy, co symbolizuje, że będąc Bogiem jest także prawdziwym człowiekiem. Stopy i szyja Dzieciątka wyrażają odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie nadejść. Tym natomiast, co przeraża małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez krzyż i gwoździe, niesione przez Archanioła Gabriela. Po drugiej stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.

Ikona wykonana w Pracowni Klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu w 2018r.

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Chrystus – Dobry Pasterz

Ikona współczesna. Chrystus trzyma na ramionach owieczkę, która symbolizuje zagubionego człowieka, którego Dobry Pasterz odnajduje i przynosi z powrotem do owczarni. Jezus przytula z czułością pyszczek owieczki do swojej twarzy w geście przebaczenia i bezwarunkowego przyjęcia. Szata Jezusa ma kolor czerwony – królewski, a na ramieniu jest złoty pas – klaw, symbol godności arcykapłana. Tło złotego koloru to symbol boskości i światła.
Litery IC XC to skrót greckich słów „Jezus Chrystus”

Ikona wykonana w Pracowni Klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu w 2017r.

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych