Dobry Pasterz – II

Postać Chrystusa na ikonie została przedstawiona na tle krzyża w czerwono – brunatnej tunice symbolizującej tajemnicę Wcielenia i ludzką naturę Chrystusa. Na prawym ramieniu ma złocisty pas (clavis) symbolizujący królewską władzę. Przez lewe ramię Chrystusa jest przerzucony płaszcz w kolorze zielonym – nawiązujący do boskiej natury Chrystusa, a przez kolor zielony do odrodzonego życia. Na ramionach trzyma owieczkę – symbol ludzkiej duszy i odkupienia całej ludzkości, które dokonało się przez krzyż. Po obu stronach głowy Chrystusa znajduje się monogram IC XC będący skrótem słów Jezus Chrystus. W nimbie krzyżowym są umieszczone litery ΟΩΝ – co znaczy „Ten-Który-Jest”. Napis nad poprzecznym ramieniem krzyża w jęz. greckim Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ znaczy Pasterz Dobry.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Chrystus Pantokrator

Pantokrator ( grec. ПАΝΤΟΚΡΑΤΩΡ) – znaczy Wszechwładny. Jezus na ikonie jest przedstawiony
w ciemno – czerwonej tunice (symbol Wcielenia i ludzkiej natury) z widocznym na prawym ramieniu złotym pasem. Jest to symbol władzy królewskiej Chrystusa. Przez lewe ramię przerzucony jest niebieski płaszcz – symbol Jego Boskiej natury. Po bokach głowy Jezusa znajdują się litery IC XC – skrót od  Jezus Chrystus. W nimbie krzyżowym wokół głowy Chrystusa znajdują się litery ΟΩΝ – co znaczy „Ten-Który-Jest”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Anioł Stróż (współczesny)

Współczesna ikona przedstawiająca postać Anioła Stróża stojącego na kuli ziemskiej z rozchylonymi ramionami,  w geście ofiary i modlitwy, za powierzoną sobie duszę. Dusza ta przedstawiona jest tutaj w postaci dziecka ubranego w białą, długą tunikę – symbol niewinności i ze skrzyżowanymi na piersiach dłońmi, w geście modlitewnym. Anioł przedstawiony jest w greckich szatach: białej tunice z ozdobnym pasem symbolizującej czystość i jasno żółtym płaszczu mającym wskazywać na Boże światło i nieustanne przebywanie w Bożej obecności. Niebieskie skrzydła symbolizują jego duchową naturę. Napis АНГЕЛ ХОРОНнТеЛь w języku starocerkiewno – słowiańskim oznacza Anioła Stróża.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Maryja Dziewica

Na ikonie koloryt szat Maryi jest odwrotny do szat Chrystusa Pantokratora. Tunika jest błękitna, a welon – płaszcz (maforion) czerwono – brunatny. Barwa czerwona symbolizuje naturę ludzką, zaś błękitna boską- co ma ukazywać prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi. Na czole i ramionach Maryi są trzy gwiazdy symbolizujące Jej wieczyste dziewictwo.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Święty Józef

Św. Józef jest symbolem ojca, który pomaga dziecku wzrastać po to, by ono pełniło wolę Pana Boga. Św. Józef obejmuje ramieniem swojego przybranego Syna – Jezusa. Józef ubrany jest w szatę koloru brązowego, koloru ziemi dla zaznaczenia jego pokory, ale z lekko czerwonym odcieniem; czerwony to kolor królewski, a Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Jasny kolor spodniej szaty Jezusa to symbol czystości i niewinności. Płaszcz koloru złotego jest zapowiedzią przyszłego Królestwa. Użyte kolory symbolizują boskość, władzę, świętość i niezniszczalność Boga. Jezus prawą rękę wznosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma Księgę Życia – Pismo święte.
Litery przy postaci św. Józefa to grecki napis „święty Józef”, a przy IC XC przy postaci Jezusa to skrót od greckiego „Jezus Chrystus”. Litery OΩN na nimbie Chrystusa oznaczają „Jestem, który Jestem”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Emmanuel

Współczesna ikona przedstawiająca Małego Jezusa, który ze wzniesionymi do nieba oczami błogosławi ptaszka, symbolizującego Boże stworzenie. Jezus ubrany jest ( jak zwykle na ikonach ) w szaty greckie – biała tunika symbolizuje czystość, a czerwony płaszcz przerzucony przez prawe ramię  wskazuje zarówno na Prawdę o Wcieleniu, jak i  na czekające męczeństwo. Jezus trzyma w lewej dłoni Zwój – Dobrą Nowinę, którą przyszedł głosić każdemu stworzeniu. Litery IC  XC w lewym górnym rogu ikony są skrótami słów Jezus Chrystus.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Zmartwychwstanie

Napis na ikonie w jęz. greckim ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΙ oznacza Poranek Zmartwychwstania. Na ikonie widoczne są dwie niewiasty niosące naczynia z wonnościami. Przy pustym grobie, w którym widać leżące płótna i chustę; na kamieniu siedzi anioł w białych szatach. Anioł w lewej ręce trzyma laskę władzy a prawą wskazuje pusty grób.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Matka Boża milcząca

Współczesna ikona Matki Bożej. Maryja, która „zachowywała wszystkie (…) słowa i rozważała je w swoim serce”, zachęca do uważnego słuchania Słowa Bożego.

Palcem położonym na ustach wzywa do zachowania milczenia i skupienia, aby móc usłyszeć głos Boga. Płaszcz Matki Bożej ma kolor czerwony – królewski i jest ozdobiony trzema gwiazdami – symbol dziewictwa Maryi, Królowej Niebios.

Litery MP OY to skrót greckich słów „Matka Boża”

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Ikona świętego Benedykta

Św. Benedykt urodził się około 480 r. w Nursji. Początkowo kształcił się w Rzymie; potem osiadł jako pustelnik na górze Subiaco, gdzie w okolicy założył 12 klasztorów. Następnie osiadł wraz z grupą uczniów na Monte Cassino. Założyciel zakonu i twórca słynnej Reguły. Zmarł w 547 r. Nazywany Ojcem zachodniego monastycyzmu. Papież Paweł VI ogłosił go w 1964 r. Patronem Europy.
Na ikonie Św. Benedykt przedstawiony jest w habicie mniszym i z pastorałem opackim trzymanym w prawej ręce. W krzywaśni pastorału jest umieszczony krzyż i litery jak na rewersie medalika. W lewej ręce trzyma zamkniętą księgę, co przysługuje mu jako Zakonodawcy. Księga jest nie tylko symbolem modlitwy i rozważania Słowa Bożego, ale także spisanych zasad życia wspólnotowego – „Reguły”. Złote tło wskazuje na świętość i przebywanie w blasku Bożego światła. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacrum od świata zewnętrznego. Biała linia obok nadaje całości charakter uroczysty. Nieodłączną częścią ikony są napisy określające kogo przedstawia ikona.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Anioł Stróż

Rola Anioła Stróża jest szczególna w historii każdej ludzkiej duszy. Jest on dany każdemu człowiekowi od momentu stworzenia duszy przez Stwórcę. Jego misją jest strzec i prowadzić duszę po drogach zbawienia. Jako przewodnik duszy stoi równocześnie nieustannie przed Tronem Majestatu Bożego, adorując Boga i modląc się za swego podopiecznego. Stąd postać Anioła ukazuje całe piękno stworzenia; odziana jest w uroczystą szatę, posiada skrzydła symbolizujące jego duchową naturę. W jednej ręce trzyma rabdos – cienką laskę oznaczającą władzę duchową i wypełnianie posłannictwa. Rabdos jest zakończony krzyżem, który wskazuje na dzieło zbawienia i błogosławieństwo dane nam przez Chrystusa; a w drugiej ręce trzyma sferę – przejrzystą kulę z niemowlęciem owiniętym w powijaki – symbolem duszy powierzonej jego pieczy od samego zarania istnienia. W tej samej dłoni trzyma on trybularz z którego unoszą się dym i woń kadzidła – symbol chwały Bożej i zanoszonych modlitw. Ponieważ w niektórych szkołach, zajmujących się pisaniem ikon, jest przyjęte, że ikony są podpisywane w języku ludzi do których są skierowane także ta ikona została opisana w języku polskim.

Ikona wykonana w Pracowni Klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych