święty Władysław, król Węgier

Św. Władysław I Laszlo urodził się 27 VI 1046 r. w Krakowie i wychowywał w Polsce. Syn króla węgierskiego Beli I z rodu Arpadów i córki Mieszka II.  W roku 1077 wstąpił na tron Węgier. Zmarł 29 VII 1095 r. w Nitrze i został pochowany w założonej przez siebie katedrze w Wielkim Waradynie. Kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1192 r. Na ikonie jest przedstawiony w zbroi rycerskiej, koronie i królewskim płaszczu. W prawej ręce trzyma włócznię a lewą opiera się na tarczy z herbem rodu Arpadów. Pod stopą ma leżącą buławę z Półksiężycem, atrybut przypisany Świętemu na pamiątkę zwycięstwa nad wojskami islamu. Złote tło wskazuje na  świętość i przebywanie w blasku Bożego światła. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacruod świata zewnętrznego. Biała linia obok nadaje całości charakter uroczysty. Nieodłączną częścią ikony są napisy określające kogo przedstawia ikona.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Bratanice i siostrzenice

W biogramie Ludwika Mortęskiego, brata Magdaleny, czytamy, że miał on z małżeństwa z Anną Zborowską dwie córki: Zofię wydaną za Samuela Żalińskiego oraz nieznanego imienia benedyktynkę (1). W rzeczywistości miał ich trzy. Najstarsza nazywała się Magdalena; imię miała niewątpliwie po ciotce. Urodzona w roku 1594, w 1599 została oddana tejże ciotce na wychowanie; mieszkała w szkole klasztornej i tam zmarła na ospę 20 października 1605 (2). Kronika klasztorna w partii narracyjnej podaje ściśle datę, wiek, miejsce pochówku w kościele oraz inne okoliczności; w partiach rachunkowych natomiast wspomina kilka razy o 300 złotych, które jej ojciec wpłacał co roku na jej utrzymanie. Otóż edycja Szołdrskiego, która jest w praktyce jedynym miejscem kontaktu badaczy z tekstem kroniki chełmińskiej, większość partii rachunkowych pomija. Trudno się dziwić, że historyk Kościoła nie chciał podawać w nieskończoność, rok po roku, ile w dobrach klasztornych wysiano którego zboża, ile go zebrano, ile wyprodukowano masła, sera, połci słoniny itd.; chociaż historyk ekonomii ceniłby sobie takie informacje. Niestety jednak w tych pominiętych rachunkowych partiach, i tylko tam, kronika podaje mimochodem wiadomości zupełnie innego rodzaju, choćby właśnie z dziedziny genealogii; i trzeba dotrzeć do rękopisu, żeby je znaleźć. (więcej…)

Nasza siostra Małgorzata Borkowska na Sympozjum czterech konferencji przełożonych zakonnych w Polsce.

W Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie w dn. 9–10 października odbyło się dwudniowe sympozjum zorganizowane przez cztery konferencje życia konsekrowanego w Polsce. Przebiegało ono pod hasłem Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii. Raz na cztery lata cztery konferencje wyższych przełożonych zakonów w Polsce spotykają się po to, aby poruszyć aktualne tematy związane z życiem zakonnym. Gościem specjalnym tego wydarzenia był sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Abp José Rodríguez Carballo OFM z Watykanu , który omówił najnowszy dokument dokument Kongregacji Młode wino, nowe bukłaki i stwierdził m.in., że Świat się zmienia i my też musimy się zmieniać, jeśli nie chcemy być jedynie strażnikami murów czy mumiami w muzeach. Wśród prelegentów była również nasza siostra Małgorzata Borkowska, która podjęła się tematu: Wymiar kontemplacyjny życia konsekrowanego.  (więcej…)

Ecce Homo

Ikona ta przedstawia Chrystusa w scenie wyszydzenia, w czasie męki. Czerwony płaszcz narzucony na ramiona jest nawiązaniem do płaszcza, który rzymscy żołnierze włożyli na Chrystusa, ale też symbolizuje całe człowieczeństwo Chrystusa i Jego mękę. Złote tło symbolizuje boskość Jezusa. Na ikonie głowę Chrystusa ota-cza nimb krzyżowy, w którym wpisane są litery  ΟΩΝ znaczące Ten – Który – Jest. A nad nimbem litery IC XC oznaczające Jezus Chrystus.  Nimb Chrystusa i całość obrazu otacza czerwona linia, która wskazuje na świętość i niejako `oddziela` przestrzeń sacrum od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Nowy kandydat na Oblata

W ubiegłą środę, 3. 10. A.D. 2018,  we wspomnienie bł. O. Columby Marmiona OSB – opata, Pan Mateusz rozpoczął roczną próbę przed złożeniem przyrzeczeń oblackich. Obrzęd odbył się w kaplicy klasztornej.  Pan Mateusz otrzymał medalik św. Benedykta. Matka wygłosiła okolicznościowe słowo. Z dokonaniem aktu przystąpienia do próby oblackiej, jest połączona możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Próba potrwa rok. Bardzo cieszymy się z tego wydarzenia i zapewniamy o modlitwie za nowego Kandydata na Oblata żarnowieckiego oraz za Jego Bliskich. Jeśli wytrwa, dołączy do już istniejącej ośmioosobowej wspólnoty – będzie 4. „Bratem – Oblatem”. Po obrzędzie w Kaplicy świętowaliśmy na wspólnej rekreacji. Więcej o oblaturze  na naszej stronie.

Archanioł Rafał

Postać Archanioła Rafała ( Rafael- Bóg uzdrawia ) jest opisana w Księdze Tobiasza. Jest on Bożym posłańcem mającym czuwać nad podróżą młodego Tobiasza oraz uwolnić od dręczącego demona Sarę i uleczyć ze ślepoty starego Ojca Tobiasza. Jest niejako uosobieniem Opatrzności Bożej czuwającej nad wiernym i modlącym się ludem. Stąd postać Archanioła ukazuje całe piękno stworzenia; odziana jest w uroczystą szatę, posiada skrzydła symbolizujące jego duchową naturę. W lewej ręce trzyma kosz z rybą, co jest nawiązaniem do epizodu z Księgi Tobiasza, gdzie za pomocą wnętrzności złowionej ryby przynosi uwolnienie i uzdrowienie. Gest prawej ręki oznacza, że uwielbienie należy się tylko Bogu, a on sam jest tylko Bożym posłańcem.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Mandylion

Zgodnie z tradycją Kościoła, pierwsza ikona Chrystusa powstała jeszcze za Jego życia na ziemi. Był to wizerunek zwany Świętym Obliczem. Wyobrażenie to przedstawia cudowne Oblicze Jezusa odbite na chuście. Na ikonie głowę Chrystusa otacza nimb krzyżowy , w którym wpisane są litery  ΟΩΝ znaczące „Ten – Który – Jest”. A nad nimbem na chuście litery IC XC oznaczające Jezus Chrystus. Nimb Chrystusa i całość obrazu otacza czerwona linia, która wskazuje na świętość i niejako „oddziela” przestrzeń
sacrum od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Wezwanie kaplicy klasztornej

Pragniemy ogłosić radosną wiadomość. Nasz czcigodny Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź z dniem 20.09. A.D.2018 nadał naszej klasztornej kaplicy wezwanie PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. Uroczystość patronalną obchodzić będziemy każdego roku w dniu 14. września. (więcej…)

Eleusa

Eleusa (z gr.- czuła, miłosierna, miłująca), jest jedną z najbardziej popularnych typów ikonograficznych Maryi. Ikona przedstawia Matkę Bożą przytulającą do policzka Chrystusa. Emanuel trzyma w rękach zwój (rotulus) – Ewangelię – symbol wiedzy, mądrości, nauczania. Płaszcz Matko Bożej ma kolor czerwony – królewski i jest ozdobiony trzema gwiazdami ( na lewym ramieniu gwiazdę zasłania postać Jezusa) – symbol dziewictwa Maryi, Królowej Niebios. Litery MP OY – co jest skrótem greckich słów ΜΗΤΗΡ ΟΕΟΥ oznaczają Matkę Bożą, a IC XC – Chrystusa.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Słowo Ojca Świętego Franciszka do benedyktynek

W dniach 6 – 13. września 2018 roku odbyło się w Rzymie kolejne spotkanie Międzynarodowej Komunii Benedyktynek. Uczestniczyły w nim delegatki żeńskiej gałęzi Zakonu Świętego Benedykta, z 19 regionów, na jakie jest podzielony cały świat. Były też przedstawicielki z polskiej rodziny benedyktynek, do której należą oprócz mniszek benedyktynek także kamedułki, benedyktynki sakramentki, benedyktynki misjonarki, benedyktynki samarytanki, benedyktynki oblatki i loretanki. W programie spotkania znalazła się także audiencja w Watykanie u Papieża Franciszka. Ojciec Święty wygłosił krótkie słowo do zgromadzonych. Umieszczamy poniżej tłumaczenie żarnowieckie tekstu, jaki pojawił się na oficjalnej stronie watykańskiej w języku włoskim. (więcej…)