Dobry Pasterz – II

Postać Chrystusa na ikonie została przedstawiona na tle krzyża w czerwono – brunatnej tunice symbolizującej tajemnicę Wcielenia i ludzką naturę Chrystusa. Na prawym ramieniu ma złocisty pas (clavis) symbolizujący królewską władzę. Przez lewe ramię Chrystusa jest przerzucony płaszcz w kolorze zielonym – nawiązujący do boskiej natury Chrystusa, a przez kolor zielony do odrodzonego życia. Na ramionach trzyma owieczkę – symbol ludzkiej duszy i odkupienia całej ludzkości, które dokonało się przez krzyż. Po obu stronach głowy Chrystusa znajduje się monogram IC XC będący skrótem słów Jezus Chrystus. W nimbie krzyżowym są umieszczone litery ΟΩΝ – co znaczy „Ten-Który-Jest”. Napis nad poprzecznym ramieniem krzyża w jęz. greckim Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ znaczy Pasterz Dobry.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Na tle sporów o Regułę Reformowaną

Reguła Reformowana, wypracowana i wypróbowana w Chełmnie w latach 1580–1605 przez Magdalenę Mortęską i grono jej uczennic, jest, jak wiadomo, bardzo spójną i konsekwentną adaptacją tysiącletniego już wówczas tekstu Reguły św. Benedykta do wymagań, praw i potrzeb miejsca i epoki. Ta adaptacja była jednak krytykowana i wręcz atakowana, wielokrotnie też przyszło jej głównej autorce bronić poszczególnych jej punktów przed różnymi autorytetami kościelnymi, a nawet stawać w roli oskarżonego przed ich sądem. Ogólnie biorąc, pozycji ataku, a tym samym grup ludzkich atakujących, było cztery, każda z własnymi motywami i argumentami. (więcej…)

7. „Szczyt usynowienia” – O cichszym zamykaniu drzwi… Siostra Małgorzata Borkowska OSB o ośmiu błogosławieństwach Jezusa

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9).

Osiem błogosławieństw można rozważać pojedynczo, każde osobno. Można jednak także przyjąć je jako pewien zarys duchowej drogi. Zaczyna się ta droga od jakiegoś przynajmniej stopnia oderwania serca od dóbr cząstkowych i przemijających: błogosławieni ubodzy w duchu. To oderwanie musi oczywiście rosnąć, a wzrost taki kosztuje i boli: błogosławieni, którzy się smucą, idą w dobrym kierunku. Następnym stadium jest zrozumienie naszej własnej małości i rezygnacja z fałszywych ambicji: błogosławieni cisi. Nie przeceniając siebie, można wreszcie dostrzec drogę do poprawy – błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości – a także ukochać bliźnich: błogosławieni miłosierni. Doszedłszy tutaj i potwierdzając tę postawę kolejnymi codziennymi wyborami, człowiek nabiera jednoznaczności dążenia i usposobienia, zwróconego coraz pełniej ku Bogu: błogosławieni czystego serca. I wreszcie kiedy ta jednoznaczność zaczyna przelewać się na otoczenie, jej nosiciel dosięga już powoli miary synostwa Bożego: błogosławieni pokój czyniący. (więcej…)

Wracamy do stałego planu dnia

Po remontowo – letniej zmianie, od soboty 1. września wracamy do stałych pór naszych modlitw w dni powszednie:

6.00 – Jutrznia
7.15 – Msza święta
12.50 – Modlitwa południowa
15.00 – Godzina czytań
17.45 – Nieszpory
20.00 – Różaniec i Kompleta

Wszystkie modlitwy odbywają się w naszej zakonnej kaplicy.

Chrystus Pantokrator

Pantokrator ( grec. ПАΝΤΟΚΡΑΤΩΡ) – znaczy Wszechwładny. Jezus na ikonie jest przedstawiony
w ciemno – czerwonej tunice (symbol Wcielenia i ludzkiej natury) z widocznym na prawym ramieniu złotym pasem. Jest to symbol władzy królewskiej Chrystusa. Przez lewe ramię przerzucony jest niebieski płaszcz – symbol Jego Boskiej natury. Po bokach głowy Jezusa znajdują się litery IC XC – skrót od  Jezus Chrystus. W nimbie krzyżowym wokół głowy Chrystusa znajdują się litery ΟΩΝ – co znaczy „Ten-Który-Jest”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

6. „Jednoznaczność” – O cichszym zamykaniu drzwi… Siostra Małgorzata Borkowska OSB o ośmiu błogosławieństwach Jezusa

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8).

Mało jest w naszym języku słów równie wieloznacznych jak „czystość”. Dowiadujemy się już w dzieciństwie, że pan Longinus Podbipięta czystość ślubował i dlatego nie mógł się ożenić. Ale w Piśmie Świętym czytamy także o „czystym” małżeństwie w sensie po prostu „obustronnie wiernym”; ginęliśmy pół wieku temu masami w imię „czystości rasy”, a teraz wciąż słyszymy o „czystych rękach”. To tylko parę przykładów spośród wielu, a z tego językowego galimatiasu wniosek często bywa taki, że czystość jest rzeczą dobrą, ale niepewne, czy osiągalną, a poza tym bywa społecznie korzystna, ale wtedy mogą wystarczyć jej pozory. (więcej…)

Anioł Stróż (współczesny)

Współczesna ikona przedstawiająca postać Anioła Stróża stojącego na kuli ziemskiej z rozchylonymi ramionami,  w geście ofiary i modlitwy, za powierzoną sobie duszę. Dusza ta przedstawiona jest tutaj w postaci dziecka ubranego w białą, długą tunikę – symbol niewinności i ze skrzyżowanymi na piersiach dłońmi, w geście modlitewnym. Anioł przedstawiony jest w greckich szatach: białej tunice z ozdobnym pasem symbolizującej czystość i jasno żółtym płaszczu mającym wskazywać na Boże światło i nieustanne przebywanie w Bożej obecności. Niebieskie skrzydła symbolizują jego duchową naturę. Napis АНГЕЛ ХОРОНнТеЛь w języku starocerkiewno – słowiańskim oznacza Anioła Stróża.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Zmiany w naszej Kaplicy

Dzielimy się radością, iż udało się rozpocząć generalny remont naszej Kaplicy klasztornej. Ściany zostały już pomalowane. Obecnie trwa montaż podłogi dębowej, gdyż mocno zniszczone drzewo sosnowe wymagało wymiany. Trwają zmiany wystroju prezbiterium. W centrum zawisł zabytkowy krzyż, a pod nim freski św. Scholastyki i św. Benedykta – już gotowe. Zostanie też wykonane nowe tabernakulum. Czekamy jeszcze na modernizację oświetlenia.

Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim, dzięki którym realizacja tego dzieła jest możliwa.

„Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!” (św. Benedykt, Reguła)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Prace potrwają jeszcze kilka dni. Dlatego prosimy o wyrozumiałość w związku z pewnymi utrudnieniami organizacyjnymi.

Inwentaryzacja w naszym Skarbcu

Pragniemy podzielić się naszą radością! Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, po bardzo dobrych doświadczeniach lat ubiegłych w realizacji projektów na rzecz wolontariatu dla zabytków, w 2018 roku uzyskało grant z programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – WSPÓLNIE dla DZIEDZICTWA pt. „Inwentaryzacja SKARBCA PP. BENEDYKTYNEK w Żarnowcu”. Inicjatywa jest tym bardziej warta uwagi, że w 2018 roku, który został ogłoszonym EUROPEJSKIM ROKIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów tekstylnych z zabytkowych tkanin: 100 stuł i 78 antependiów o unikatowych walorach artystycznych, dotychczas nieobjętych profesjonalną dokumentacją muzealną.

 

(więcej…)

5. „Fair play” – O cichszym zamykaniu drzwi… Siostra Małgorzata Borkowska OSB o ośmiu błogosławieństwach Jezusa

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).

Ta nauka powraca w Nowym Testamencie tyle razy, że trzeba ją zaliczyć do jego podstawowych treści. W przypowieści o nielitościwym słudze i w mnóstwie prostych, jednoznacznych pouczeń powiedziano nam, że, po pierwsze, miłosierdzie Boże zawsze znajdzie się dla tego, kto był miłosierny dla braci. I, po drugie, zostanie cofnięte od tego, kto go sam dla braci nie miał. (więcej…)