Inwentaryzacja manuskryptów chorałowych

Dwa dni gościłyśmy w naszych benedyktyńskich progach osoby zaangażowane w projekt Manuscripta.pl. Podróżują po całej Polsce by skatalogować wszystkie istniejące średniowieczne manuskrypty, czy ich fragmenty. Poszukują w klasztorach, bibliotekach diecezjalnych i w wielu innych miejscach. Do naszego Opactwa przybył Pan kierownik projektu Profesor PAN dr hab. Jacek Soszyński oraz pani dr Dominika Grabiec – pracownik Zakładu Muzykologii i Katalogu Źródeł Muzycznych w Polsce PAN.  (więcej…)

Kolejny etap „Remontu 100-lecia”: skrzydło północne oraz zabytkowa piwnica

Dzielimy się radością, że rozpoczęły się prace oczyszczania i odrestaurowywania elewacji ścian zewnętrznych północnego skrzydła naszego klasztoru. To kolejny etap prac w ramach „Remontu 100-lecia”. To jeden z najbardziej kosztownych etapów. Pracownicy spieszą się, by zdążyć przed mrozami. Równolegle trwają intensywne prace w naszej zabytkowej piwnicy, która znajduje się pod Skarbcem. Dziękujemy wszytkom Dobroczyńcom za pomoc i wsparcie, odwdzięczamy się modlitwą i zapraszamy zawsze do nas. Można osobiście obejrzeć zmiany: nasz klasztor pięknieje. Zachęcamy do obejrzenia galerii. (więcej…)

Święta Rodzina

Ikona ta jest symbolem wspólnoty rodzinnej oraz wspólnoty Kościoła, ludu Bożego, Rodziny Bożej ukrytej pod opiekę Boga. Kompozycja ułożonych w trójkąt Osób kojarzy się z symbolem i współistnieniem Osób Trójcy Świętej. Złote nimby nad głowami wszystkich Osób wskazują na ich świętość. Osoba Jezusa znajduje się w centrum ikony. Prawa dłoń Jezusa ułożona jest w gest błogosławieństwa. Jasny kolor spodniej szaty Jezusa to symbol czystości i niewinności. Kolor złoty jest zapowiedzią przyszłego Królestwa. Maryja z pokornie schyloną głową wprowadza nas w tajemnicę zwiastowania. Zwrócona ku Jezusowi, Jemu służy jako Matka i wychowawczyni. Maryja ma szaty koloru czerwonego – jest to kolor królewski. Jest Matką Króla Wszechświata. Trzy gwiazdy na szacie Maryi wskazują na Jej dziewiczość przed, w czasie i po narodzeniu Jezusa. Józef obejmuje Maryję gestem pełnym tkliwości i miłości. Wyrazem tych uczuć oraz szacunku dla Matki Boga jest gest pochylonej głowy. Strzeże i służy Maryi i Jezusowi, Swojemu Synowi, tak jak było to w tradycji judaistycznej, przekazuje wiarę, mądrość prawa, sprawiedliwość i uczy Go pracować. Józef jest symbolem ojca, który pomaga dziecku wzrastać po to, by ono pełniło wolę Pana Boga.

Napisy w języku greckim oznaczają: na górze ikony – „Święta Rodzina”, przy postaciach – „Matka Boża”, „Jezus Chrystus” i „Święty Józef”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

„Petronela” i „Marcybella”, czyli życie zakonne pół żartem pół serio

Perypetie, zachowania, dialogi, gesty, a nawet bardzo osobiste przemyślenia tytułowych mniszek Petroneli i Marcybelli pomogą nam zobaczyć życie monastyczne takim jakim jest, po prostu, a więc utkane nićmi codzienności, zwykłości, naturalności. Słowem, człowiek w klasztorze. Psalm 119 stał się tłem dla opisywanych zdarzeń z życia bohaterek i ostatecznym puntem odniesienia dla przesłania, które siostra Małgorzata zawarła w książkach. Pewnie znowu znajdą się i tacy, którzy powiedzą o Autorce, że jest kwaśna jak cytryna, bo tym razem trochę „oberwie” się nam, siostrom zakonnym. Jednak czy ukazywanie prawdy o pięknie człowieka domaga się pomijania kwestii nieraz trudnych, bo o naszych wadach? Bez tego taki obraz byłby zakłamany, bo raz że niepełny, a dwa nieuczciwy. (więcej…)

Odwiedziny D.A. „Lux Cordis” z Gdańska Przymorza

W pierwszych dniach listopada gościłyśmy, kolejny już raz, młodzież akademicką z Duszpasterstwa „Lux Cordis” , które działa przy parafii p.w. św.Brata Alberta w dzielnicy Gdańsk Przymorze. Młodzi, wraz z ich duszpasterzem Ks.Mateuszem, włączyli się przez te dni w nasze życie – w modlitwę i pracę. Tym razem pomogli poukładać drewno opałowe i przygotować nasz drewniany letni domek gościnny – do zimy. Było trochę nowych osób, więc ważnymi punktami programu było spotkanie z mniszkami i rozmowa o duchowości benedyktyńskiej i życiu w klasztorze, jak i zapoznanie się z historią i pamiątkami po naszych poprzedniczkach sprzed wieków. (więcej…)

O „posolonej” drodze przez ciszę, czyli nasze rekolekcje oczami innych

Na zakończenie wrześniowych Weekendowych Rekolekcji Benedyktyńskich w naszym Opactwie odwiedziła nas ekipa „Dziennika Bałtyckiego” z zamiarem stworzenia materiału prasowego właśnie o naszych rekolekcjach. Organizujemy je dopiero niespełna dwa lata. Właściwie uczymy się je przygotowywać, stale nasłuchując głosu Ducha Świętego. Wytworzył się u nas zwyczaj, iż podczas niedzielnego obiadu już na zakończenie rekolekcji Rekolektanci kończą swoje milczenie i dzielą się doświadczeniem przeżytych właśnie co dni skupienia. Mają okazję nie tylko, by upewnić się, że na skutek ćwiczeń duchownych w ciszy nie stracili języka w buzi, ale przede wszystkim oddać chwałę Bogu swoim świadectwem wiary. I, co jest piękne i dla nas bardzo budujące, robią to bardzo chętnie. Ich słowa często nas wzruszają… (więcej…)

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Ikona przedstawia cztery święte postacie : Dziewicę Maryję , Dzieciątko Jezus oraz świętych Archaniołów Michała i Gabriela. Postacie te opisują litery umieszczone w tle ikony : MP OY ; co jest skrótem od greckich słów MHTHP OEOY – Matka Boga. IC XC – Jezus Chrystus. Maryja została na tej ikonie przedstawiona w czerwonym płaszczu i granatowej tunice. Barwa czerwona symbolizuje naturę ludzką, zaś niebieska boską, co ma ukazywać prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi. Na czole i ramionach Maryi są umieszczone trzy gwiazdy – symbolizujące Jej wieczyste dziewictwo. Głowę Maryi otacza charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej kolisty, ozdobny nimb. Oblicze Maryi jest lekko nachylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą dłonią wskazuje na Jezusa. Ten typ ikony zwany jest ‘ HODOGETRIA’ – wskazująca drogę. Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywa na lewym ramieniu Matki i obiema rączkami ujmuje Jej prawą dłoń. Jezus ubrany jest w białą tunikę przepasaną złocistym pasem i tej samej barwy płaszczem. Kolor biały oznacza czystość a złota szata – królewskie panowanie. Opadający z prawej nóżki sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem jest także prawdziwym człowiekiem. Dzieciątko Jezus spogląda na Archanioła Gabriela trzymającego krzyż i koronę cierniową – symbole męki. Po drugiej stronie ikony Archanioł Michał trzyma inne narzędzia męki krzyżowej – włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako ‘ oddziela’ strefę sacrum  od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Bez konferencji i w całkowitym milczeniu też można! Pierwsze Rekolekcje benedyktyńskie: „Słuchaj, znaczy najpierw zamilknij” zakończone.

W niedzielę 28 października zakończyły się pierwsze w naszym Opactwie Rekolekcje w ciszy ” Słuchaj znaczy , najpierw zamilknij”. Przeżywało je 15 osób, w tym 2 małżeństwa. Na rozpoczęcie  Rekolektanci wysłuchali krótkiej konferencji wprowadzającej S. Małgorzaty Borkowskiej OSB – naszej S. Przeoryszy. I była to jedyna konferencja! Następne dni trwali w milczeniu i słuchaniu, a jedyne słowa, które w tym czasie wypowiadali, to były słowa modlitwy w czasie Monastycznej Liturgii Godzin i Eucharystii – jak zauważyła poruszona tą prawdą jedna z uczestniczek. Św. Benedykt uczy nas w Regule, że „bezczynność jest wrogiem duszy”, dlatego Rekolektanci mieli możliwość podjęcia wspólnej  pracy z Siostrami. Tym razem było to obieranie warzyw, przy którym, jak się później dzielili, odkryli, że i przy pracy można się modlić. Wszyscy gorliwie podjęli milczenie, ale to – czasem zmaganie się ze sobą samym, i napełniający ich serca pokój, rozświetlały ich twarze radosnym uśmiechem. Nie planowałyśmy tego specjalnie, ale akurat w tę sobotę wypadł nasz Kwartalny Dzień Pokuty – co łączy się m.in. z całodobową adoracją eucharystyczną. Niektórzy z uczestników długo w nocy trwali w Kaplicy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W codziennym życiu nie zdarzają się raczej takie okazje i możliwości. Przez cały czas trwania ćwiczeń rekolekcyjnych była możliwość skorzystania z Sakramentu Spowiedzi świętej. Udostępniona była również Biblioteczka Monastyczna. Kto chciał mógł porozmawiać z którąś z nas. Po tych pierwszych Rekolekcjach (wszystkie rekolekcje odbywają się u nas w całkowitym milczeniu, ale te nie posiadały swoich konferencji tematycznych), wiemy, że taka forma ćwiczeń jest potrzebna i oczekiwana. Na pewno będziemy organizować następne – „Aby Bóg był we wszystkim uwielbiony”!

(więcej…)

Święty Józef

Święty Józef został przedstawiony na ikonie w scenie nawiązującej do opisu Ewangelii Św. Łukasza
mówiącej o ofiarowaniu Dzieciątka Jezus w świątyni Jerozolimskiej. Józef trzyma w dłoniach dwa młode gołębie, które ma złożyć w ofierze, zgodnie z Prawem Pańskim. Jest ubrany w brązowy płaszcz symbolizujący Jego pokorę oraz ciemno – niebieską tunikę, nawiązującą do tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, wobec którego pełnił swą rolę Ojca i Opiekuna.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

O modlitwie „Ojcze nasz”…

Syn Boży przez Wcielenie, przez wkroczenie w nasz ród i kondycję, dokonał, po pierwsze, uświęcenia nas i podniesienia ku Bogu przez samą swoją obecność, przez to samo, że wołanie „Ojcze” płynie odtąd z ludzkiej ziemi, z ludzkich ust. Starożytność chrześcijańska lubiła to nazywać Jego zaślubinami z ludzkością; Jego obecność wśród nas nie jest już tylko obecnością Stwórcy i Władcy, ale (choć równie niewidzialna) obecnością Brata i Oblubieńca. Po drugie, zaczął nas uczyć swojego sposobu widzenia rzeczy i widzenia nas (M. Borkowska OSB).

Zapraszamy do wysłuchania konferencji naszej siostry Małgorzaty Borkowskiej na temat modlitwy Ojcze nasz. Są one niewielkie objętościowo, proste, ale w punkt… i to w ten centralny dla naszej modlitwy, która ma być trwaniem w Obecności Osoby Ojca. Apostołowie byli zachwyceni sposobem, jakim modlił się Jezus. Obserwowali Go. Też tak chcieli, dlatego poprosili: Panie, naucz nas modlić się (Łk 11,1). A przecież znali fragmenty Tory na pamięć, a ilość żydowskich pacierzy recytowanych z pamięci pewnie był imponująca. Tak, ale to nie było to … chcieli jak Jezus. Czemu? Nasza siostra będzie się starała odpowiedzieć nam na to pytanie. (więcej…)