Sprawa obłóczyn i profesji Magdaleny Mortęskiej

Wznowiony ostatnio (przez biskupa diecezjalnego toruńskiego) proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej każe zastanowić się nad pewnymi niejasnościami w dotychczasowych wersjach jej biografii. Dotyczą one zarówno jej samej, jak i jej rodziny oraz działalności jej przeciwniczek, to jest zwłaszcza zakonnic toruńskich. Zresztą jest wiele aspektów jej życia, na które dotąd nikt nie zwrócił specjalnej uwagi, jak choćby ustawienie przez nią od nowa gospodarczego bytu klasztoru. (więcej…)

Spotkanie z s. Małgorzatą Borkowską OSB dla sióstr zakonnych u Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w środę  21 listopada 2018 r. w domu generalnym Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, przy ul. Sióstr Misjonarek 10 o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie z s. Małgorzatą Borkowską OSB. Spotkanie przewidziane jest dla sióstr zakonnych, a jego temat brzmi: „O Panu naszym”. (więcej…)

Mandylion

Zgodnie z tradycją Kościoła, pierwsza ikona Chrystusa powstała jeszcze za Jego życia na ziemi. Był to wizerunek zwany Świętym Obliczem. Mandylion nazywany jest obrazem „acheiropoite” – czyli obraz nie ludzką ręką uczyniony.

Na ikonie głowę Chrystusa otacza nimb krzyżowy, w którym wpisane są litery ΟΩΝ znaczące „Ten – Który – Jest”. Dziewięć kresek wyznaczających krzyż oznacza Dziewięciu Chórów Anielskich. Litery IC XC nad chustą to skrót greckich słów „Jezus Chrystus”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Grupa „Atelier” i Ikony

Przez trzy dni gościłyśmy na początku listopada Grupę „Atelier” ze Starogardu Gdańskiego. Od kilku dobrych już lat zajmują się pisaniem ikon. Jedna z członkiń grupy – Pani Teresa – zaprzyjaźniona z nami od dawna, kiedyś wpadła na pomysł, by przywieźć tutaj swoich znajomych.

Wszystkich łączy umiłowanie sztuki. Kolejny już raz przyjechali, by w klimacie klasztornym nabierać nowych umiejętności i doskonalić się w pisaniu ikon, korzystając z rad i pomocy naszych Sióstr Bogumiły i Scholastyki. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Przeczytajcie też wywiad z naszą siostrą Scholastyką na temat sztuki pisania ikon pt. Tu nie ma miejsca na artystyczną ekspresję i przypadkowe maźnięcia pędzlem…

Scholastyka Rzoska OSB

Zapraszamy również do nas na Rekolekcje. Terminy na rok 2019 już opublikowane.

Inwentaryzacja manuskryptów chorałowych

Dwa dni gościłyśmy w naszych benedyktyńskich progach osoby zaangażowane w projekt Manuscripta.pl. Podróżują po całej Polsce by skatalogować wszystkie istniejące średniowieczne manuskrypty, czy ich fragmenty. Poszukują w klasztorach, bibliotekach diecezjalnych i w wielu innych miejscach. Do naszego Opactwa przybył Pan kierownik projektu Profesor PAN dr hab. Jacek Soszyński oraz pani dr Dominika Grabiec – pracownik Zakładu Muzykologii i Katalogu Źródeł Muzycznych w Polsce PAN.  (więcej…)

Kolejny etap „Remontu 100-lecia”: skrzydło północne oraz zabytkowa piwnica

Dzielimy się radością, że rozpoczęły się prace oczyszczania i odrestaurowywania elewacji ścian zewnętrznych północnego skrzydła naszego klasztoru. To kolejny etap prac w ramach „Remontu 100-lecia”. To jeden z najbardziej kosztownych etapów. Pracownicy spieszą się, by zdążyć przed mrozami. Równolegle trwają intensywne prace w naszej zabytkowej piwnicy, która znajduje się pod Skarbcem. Dziękujemy wszytkom Dobroczyńcom za pomoc i wsparcie, odwdzięczamy się modlitwą i zapraszamy zawsze do nas. Można osobiście obejrzeć zmiany: nasz klasztor pięknieje. Zachęcamy do obejrzenia galerii. (więcej…)

Święta Rodzina

Ikona ta jest symbolem wspólnoty rodzinnej oraz wspólnoty Kościoła, ludu Bożego, Rodziny Bożej ukrytej pod opiekę Boga. Kompozycja ułożonych w trójkąt Osób kojarzy się z symbolem i współistnieniem Osób Trójcy Świętej. Złote nimby nad głowami wszystkich Osób wskazują na ich świętość. Osoba Jezusa znajduje się w centrum ikony. Prawa dłoń Jezusa ułożona jest w gest błogosławieństwa. Jasny kolor spodniej szaty Jezusa to symbol czystości i niewinności. Kolor złoty jest zapowiedzią przyszłego Królestwa. Maryja z pokornie schyloną głową wprowadza nas w tajemnicę zwiastowania. Zwrócona ku Jezusowi, Jemu służy jako Matka i wychowawczyni. Maryja ma szaty koloru czerwonego – jest to kolor królewski. Jest Matką Króla Wszechświata. Trzy gwiazdy na szacie Maryi wskazują na Jej dziewiczość przed, w czasie i po narodzeniu Jezusa. Józef obejmuje Maryję gestem pełnym tkliwości i miłości. Wyrazem tych uczuć oraz szacunku dla Matki Boga jest gest pochylonej głowy. Strzeże i służy Maryi i Jezusowi, Swojemu Synowi, tak jak było to w tradycji judaistycznej, przekazuje wiarę, mądrość prawa, sprawiedliwość i uczy Go pracować. Józef jest symbolem ojca, który pomaga dziecku wzrastać po to, by ono pełniło wolę Pana Boga.

Napisy w języku greckim oznaczają: na górze ikony – „Święta Rodzina”, przy postaciach – „Matka Boża”, „Jezus Chrystus” i „Święty Józef”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

„Petronela” i „Marcybella”, czyli życie zakonne pół żartem pół serio

Perypetie, zachowania, dialogi, gesty, a nawet bardzo osobiste przemyślenia tytułowych mniszek Petroneli i Marcybelli pomogą nam zobaczyć życie monastyczne takim jakim jest, po prostu, a więc utkane nićmi codzienności, zwykłości, naturalności. Słowem, człowiek w klasztorze. Psalm 119 stał się tłem dla opisywanych zdarzeń z życia bohaterek i ostatecznym puntem odniesienia dla przesłania, które siostra Małgorzata zawarła w książkach. Pewnie znowu znajdą się i tacy, którzy powiedzą o Autorce, że jest kwaśna jak cytryna, bo tym razem trochę „oberwie” się nam, siostrom zakonnym. Jednak czy ukazywanie prawdy o pięknie człowieka domaga się pomijania kwestii nieraz trudnych, bo o naszych wadach? Bez tego taki obraz byłby zakłamany, bo raz że niepełny, a dwa nieuczciwy. (więcej…)

Odwiedziny D.A. „Lux Cordis” z Gdańska Przymorza

W pierwszych dniach listopada gościłyśmy, kolejny już raz, młodzież akademicką z Duszpasterstwa „Lux Cordis” , które działa przy parafii p.w. św.Brata Alberta w dzielnicy Gdańsk Przymorze. Młodzi, wraz z ich duszpasterzem Ks.Mateuszem, włączyli się przez te dni w nasze życie – w modlitwę i pracę. Tym razem pomogli poukładać drewno opałowe i przygotować nasz drewniany letni domek gościnny – do zimy. Było trochę nowych osób, więc ważnymi punktami programu było spotkanie z mniszkami i rozmowa o duchowości benedyktyńskiej i życiu w klasztorze, jak i zapoznanie się z historią i pamiątkami po naszych poprzedniczkach sprzed wieków. (więcej…)

O „posolonej” drodze przez ciszę, czyli nasze rekolekcje oczami innych

Na zakończenie wrześniowych Weekendowych Rekolekcji Benedyktyńskich w naszym Opactwie odwiedziła nas ekipa „Dziennika Bałtyckiego” z zamiarem stworzenia materiału prasowego właśnie o naszych rekolekcjach. Organizujemy je dopiero niespełna dwa lata. Właściwie uczymy się je przygotowywać, stale nasłuchując głosu Ducha Świętego. Wytworzył się u nas zwyczaj, iż podczas niedzielnego obiadu już na zakończenie rekolekcji Rekolektanci kończą swoje milczenie i dzielą się doświadczeniem przeżytych właśnie co dni skupienia. Mają okazję nie tylko, by upewnić się, że na skutek ćwiczeń duchownych w ciszy nie stracili języka w buzi, ale przede wszystkim oddać chwałę Bogu swoim świadectwem wiary. I, co jest piękne i dla nas bardzo budujące, robią to bardzo chętnie. Ich słowa często nas wzruszają… (więcej…)