„O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski, radują się wyzwoleni z więzów Otchłani, a mieszkańcy ziemi weselą się, bo została im przywrócona rajska szczęśliwość. O chwalebna Dziewico! Dzięki Twojemu Synowi, Królowi chwały, radują się sprawiedliwi, którzy zmarli, zanim zmarł Ten, który jest życiem, albowiem zostały stargane wiążące ich pęta; radują się i aniołowie, bo oto powstaje od nowa ich na wpół zburzona niebiańska społeczność.” Mowa św. Anzelma, biskupa

Nazywana jest Jutrzenką, bo zapowiada Słońce, które już za chwilę rozbłyśnie i wydobędzie z mroku wszystko na ziemi. Choć jaśnieje tylko odblaskiem prawdziwej Światłości, to jaśnieje nim najpiękniej ze wszystkich ludzi.

Maryja. Zwyczajna i zupełnie niezwykła. Stąpała twardo po ziemi, ale nic z brudu tej ziemi do Niej nie miało dostępu. Zachowana od pierworodnej zmazy, aby przyjąć w łonie i w sercu Świętego Boga. Jej radosne Fiat odmieniło losy świata, dlatego jest Przyczyną naszej radości. Jej Niepokalane Poczęcie zapowiada przyszłą chwałę dzieci Bożych, gdy zajaśnieją pełnym blaskiem swego Ojca. Królowa Aniołów i ludzi, łącząca Niebo i Ziemię.

Patronuje naszej Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce. Prowadzi do Jezusa każdą z nas, każdą Wspólnotę i całą Kongregację. Obyśmy mogły zawsze powtarzać za antyfoną z Jutrzni Jej Uroczystości: „Dziewico Niepokalana, idziemy za Tobą pociągnięci wonią Twojej świętości.”