Imię Gabriel oznacza : Bóg jest moją siłą. W tradycji chrześcijańskiej jest jednym z najwyższych rangą aniołów. W Starym Testamencie pojawia się dwukrotnie ( Dn 8, 13-26) i (Dn 9, 21-22 ). W Nowym Testamencie pojawia się w Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 1,19) i (Łk 1,26). Jest szczególnym wysłannikiem Boga oznajmujący ludziom ważne orędzie. Najważniejszym jest Zwiastowanie Maryi Pannie poczęcia Syna Bożego Jezusa.
Szata ma wymowę symboliczną: Ciemno niebieski płaszcz wskazuje na duchową naturę, a biało–złocista tunika na czystość i piękno. Uwagę zwracają szczególnie piękne, wielobarwne skrzydła Archanioła mające ukazać piękno Bożego stworzenia. W ręce trzyma zwój ze słowami pozdrowienia skierowanymi do Maryi.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych