W dniach 6 – 10 lipca br. odbyły się po raz pierwszy w naszym Opactwie, Benedyktyńskie rekolekcje dla Sióstr zakonnych. Przyjechały siostry z kilku zgromadzeń czynnych i jedna mniszka klauzurowa. Przez kilka dni, trwając w atmosferze milczenia, wysłuchały 10 konferencji naszej Przeoryszy s. Małgorzaty Borkowskiej OSB. Tematem rozważań były fundamenty życia z Bogiem i dla Boga. Uczestniczki duchowych ćwiczeń wraz ze Wspólnotą żarnowiecką odmawiały Monastyczną Liturgię Godzin. Każdego dnia była oczywiście Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Był też czas na spacer, lekturę duchową i odpoczynek. Ostatniego dnia po Mszy św. i śniadaniu odbyło się wspólne dzielenie. Cieszymy się, że udało się zorganizować taki czas dla sióstr z innych wspólnot życia konsekrowanego. Więcej zdjęć w naszej galerii.